ANAF: Declarația unică se depune până la data de 25 mai 2020

de WTA.ro

            Agenția Națională de Administrare Fiscală informează contribuabilii că termenul de depunere a Declarației unice este 25 mai 2020.

Acest formular se
utilizează atât pentru declararea impozitului
pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2019,
cât și pentru estimarea obligațiilor datorate
pentru anul 2020
.

Declarația unică se depune de către persoanele fizice care realizează,
individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România,
din:
activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia
contribuabililor pentru care impozitul se reţine la sursă, cedarea folosinţei
bunurilor, activităţi agricole, piscicultură şi/sau silvicultură, transferul
titlurilor de valoare, precum și venituri din alte surse (de exemplu: câștiguri din transferul de monedă
virtuală sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de
creanţă).

Declarația unică se depune și de către persoanele fizice
rezidente care realizează venituri din străinătate
, supuse impozitării
în România
(de exemplu: venituri din activităţi independente, venituri din
valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea
folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, piscicultură,
silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi,
venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câştiguri din transferul
titlurilor de valoare etc.).

            Declaraţia
unică se depune astfel:

            a) 
în format hârtie, direct la
registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire (data
depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la
organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz)

Cele mai citite articole

            b) prin
mijloace electronice de transmitere la distanţă
, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, respectiv:

            – prin intermediul serviciului
„Spaţiul privat virtual” (SPV);

            – pe site-ul e-guvernare.ro, cu
semnătură electronică calificată.

            Pentru
completarea si depunerea declarației unice, contribuabilii pot solicita
asistență telefonică, în domeniul fiscal sau IT, la numărul 0314039160, sau la
sediul unităților fiscale pentru completarea și depunerea declarației, inclusiv
online, utilizând calculatoarele puse la dispoziția contribuabililor în acest
scop.

Serviciul comunicare, relații publice și mass media

Sursa: ZiarPiatraNeamt.RO

Cele mai citite articole