Anul școlar 2020-2021, dispar patruzeci și nouă de clase din învățământul nemțean

de WTA.ro

Vineri, 31 ianuarie, la prima conferință desfășurată de Inspectoratul Școlar Județean, din acest an, unul dintre principalele subiecte abordate a fost „Proiectul planului de școlarizare și organizarea rețelei școlare în anul 2020-2021”.

Informațiile despre acest subiect au fost furnizate de dl insp. Mircea – Constantin Corlățeanu.

Anul școlar 2020-2021 va debuta în Neamț cu zece unități de învățământ mai mai puțin ( dispar patruzeci și nouă de clase). Vor fi desfințate trei grădinițe, patru școli primare și trei școli gimnaziale.

Proiectul planului de școlarizare și organizarea rețelei școlare în județul Neamț, pentru anul școlar 2020-2021

A. Proiectul planului de școlarizare

1. Buget


11.123 de locuri la învățământul preșcolar din care 7.573 la program normal și
3.550 la program prelungit;


20.228 de locuri la învățământul primar din care 102 la programul ”A doua
șansă”;


16.713 de locuri la învățământul gimnazial din care 180 la programul ”A doua
șansă”;


550 de locuri la învățământul de artă (primar și gimnazial);


306 de locuri la învățământul sportiv (primar și gimnazial);


341 de locuri la învățământul special (preșcolar, primar și gimnazial);


1.532 de locuri pentru Cluburile Sportive Școlare.

Pentru nivelele de școlarizare preșcolar, primar și gimnazial s-a avut în vedere ca toți copii/elevii să fie cuprinși în aceste forme de școlarizare, inclusiv pentru elevii cu program integrat și cei cu nevoi speciale. La aceste nivele de școlarizare, pentru creșterea calității actului didactic am avut în vedere, pe cât posibil, diminuarea claselor la  învățământ simultan/ dublu-simultan și includerea elevilor, de la structurile cu efective extrem de reduse la școlile de centru, cu precădere în zonele rurale.

Cele mai citite articole

La învățământul liceal clasa a IX-a zi s-au propus 108 la clase după cum urmează :

 • 51 de clase învățământ teoretic din care : 20 specializarea ”matematică-informatică”, 12 ”științe ale naturii”, 9 ”filologie” și 10 ”Științe sociale”;
 • 19 clase învățământ vocațional din care : 6 specializarea ”sportiv”, 4 ”pedagogic”, 7 ”teologic” și 2 arte (1 ”muzică” și 1 ”arte vizuale”);
 • 38 de clase învățământ tehnologic din care : 11 la profil ”tehnic”, 17 ”servicii” și 10 ”resurse naturale și protecția mediului”

La
învățământ liceal seral s-au propus : 3 clase la clasa a IX-a și 9 clase la
clasa a XI-a.

La
învățământ liceal cu frecvență redusă s-au propus 4 clase a IX-a.

La învățământul profesional s-au propus 50 de clase, din care 4 în sistem dual, în următoarele domenii de calificare:

 • Agricultură – 2 clase;
 • Chimie industrială – 1 clasă;
 • Comerț – 4 clase;
 •  Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – 3 clase;
 • Electric – 3 clase (din care 0,5 în sistem dual);
 • Electronică automatizări – 1,5 clase;
 • Estetica şi igiena corpului omenesc – 1 clasă;
 • Fabricarea produselor din lemn – 3,5 clase (din care 1 în sistem dual);
 • Industrie alimentară – 2 clase;
 • Industrie textilă şi pielărie – 7 clase (din care 1 în sistem dual);
 • Materiale de construcţii – 0,5 clase;
 • Mecanică – 14 clase (din care 1 în sistem dual);
 • Electromecanică – 0,5 clase (în sistem dual);
 • Silvicultură – 1,5 clase;
 • Turism şi alimentaţie – 5,5 clase.

La
învățământul profesional special s-au propus 3 clase în următoarele domenii de
calificare:

 • Industrie textilă şi pielărie – 1
  clasă;
 • Agricultură – 1 clasă;
 • Turism şi alimentaţie – 1 clasă.

La stagiile de pregătire practică s-au propus 2 clase în următoarele domenii de calificare: 

 • Turism şi alimentaţie – 1 clasă;
 • Fabricarea produselor din lemn – 1 clasă.

La
învățământul postliceal și de maiștri s-au propus – 16 clase.

Față
de cele 3.490 de formațiuni de studiu cu 68.448 de elevi, existente în anul
curent, pentru anul viitor ne propunem constituirea a 3.441 de formațiuni respectiv
o reducere de 49 grupe/clase. Reducerile se clasifică în modul următor :
câte două formațiuni la CSS-uri și cluburi, 10 la nivel preșcolar, 17 la
învățământ primar, 14 la gimnaziu și 5 la învățământ liceal și profesional. La
nivel postliceal contăm pe o creștere cu o clasă.

2. Particular

 • Învățământ preșcolar : 611 locuri;
 • Învățământ primar : 75 de locuri;
 • Învățământ gimnazial : 60 de locuri;
 • Învățământ liceal clasa a IX-a zi 7
  clase.
 • Învățământ liceal clasa a IX-a FR – 2
  clase.
 • Învățământ postliceal – 20 de clase.

B. Organizarea
rețelei școlare

Rețeaua școlară, pentru anul 2020-2021, va fi constituită din 321 de unități școlare : 152 cu personalitate juridică (din care 90 în mediu rural) și 169 de structuri arondate (din care 135 în mediu rural).

Față
de anul școlar curent avem o reducere de 10 unități de învățământ : una cu PJ
(GPN particulară ”Happy Land” Piatra-Neamț) și 9 unități arondate : 3 grădinițe
(toate din rural), 4 școli primare (din care una în urban) și 3 școli
gimnaziale (toate din rural).

Cele 152 de unități școlare cu personalitate juridică se clasifică astfel :

 • unități de învățământ preșcolar : 8 (din care 3 în mediu rural)
 • unități de învățământ gimnazial : 90 (din care 71 în mediu rural și 3 sunt la învățământ special)
 • unități de învățământ liceal : 37 (din care 10 în mediu rural)
 • unități de învățământ profesional : 5 (toate în mediu rural din care una la învățământ special)
 • unități de învățământ postliceal : 6 (toate în mediu urban)
 • unitățile de învățământ pentru activități extrașcolare : 6 (din care 4 palate și cluburi – unul în rural, un centru de excelență și un club sportiv școlar).

Cele 169 de structuri arondate se clasifică astfel :

 • unități de învățământ preșcolar : 64 (din care 40 în mediu rural)
 • unități de învățământ primar : 48 (toate în mediu rural)
 • unități de învățământ gimnazial : 53 (din care 47 în mediu rural)
 • unități de învățământ postliceal : 1 (în mediu urban)
 • unități de învățământ pentru activități extrașcolare : 3 (1 club în mediu urban și 2 CȘȘ-uri în mediu urban).

Acestora
li se adaugă ISJ; CCD și CJRAE, care conduc la un total de 324 de unități de învățământ pentru anul 2020-2021.

Sursa: ZiarPiatraNeamt.RO

Cele mai citite articole