Atribuţiile unui administrator de bloc

de WTA.ro

Administratorii de bloc îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu rigorile Legii asociaţiilor de proprietari (nr. 196/2018, actualizată în 2021). Una dintre cele mai importante modificări legislative constă în obligativitatea candidaţilor la funcţia de administrator de bloc sau condominiu de a-și dovedi calificarea profesională printr-un atestat eliberat de autoritatea locală (primărie). Iată câteva din atribuţiile legale ale unui administrator de bloc.

Prevederi legale

Atribuţiile principale ale administratorului de bloc sunt prevăzute în articolul 66 al Legii asociaţiei de proprietari. Sintetizate, acestea se rezumă la:

Lucrări de conservare şi întreţinere a imobilului

Administratorul desemnat de asociaţia de proprietari are responsabilitatea propunerii şi supravegherii lucrărilor de conservare şi întreţinere a imobilului. Tot el supraveghează lucrările de administrare precum şi derularea activităţii personalului angajat.

Atribuţii financiare

Organizarea contabilităţii în partidă simplă şi activitatea de casierie sunt tot atribuţii ce revin administratorului. Acesta întocmeşte bugetul şi gestionează bunurile materiale şi fondurile financiare ale asociaţiei în conformitate cu hotărârile adunării generale şi cu deciziile comitetului executiv. Dacă adunarea generală sau comitetul executiv stabilesc un fond de rulment sau unul de reparaţii, administratorul gestionează sumele pentru realizarea lucrărilor ce se impun.

Contracte cu furnizorii de servicii

Cele mai citite articole

Administratorul îndeplineşte formalităţile necesare pentru încheierea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea şi întreţinerea condominiului, urmărind respectarea clauzelor în derularea acestor înţelegeri. În cazul serviciilor ce presupun mentenanţă periodică, acesta contractează servicii de intervenţie în cel mai scurt timp, cum ar fi cea pentru reparaţii lifturi în Bucureşti.

Afişarea listei lunare a cheltuielilor de întreţinere

O interacţiune evidentă a lucrării administratorului cu proprietarii este întocmirea şi afişarea listei lunare a cheltuielilor de întreţinere. Acest lucru trebuie să se facă în maximum 5 zile de la primirea ultimei facturi de la furnizorii de servicii.

Norme de protecţia muncii şi PSI

Tot el trebuie să se asigure că sunt respectate normele generale de apărare împotriva incendiilor în utilizarea spaţiilor comune. Prin controale periodice, administratorul verifică funcţionalitatea planului de intervenţie şi comunică de urgenţă preşedintelui asociaţiei de proprietari sau comitetului executiv eventualele nereguli identificate. Atât pentru el, cât şi pentru personalul angajat se asigură că documentaţia de disciplină şi medicină a muncii este întocmită la zi şi respectată.

Din punct de vedere legal, asociaţiile de proprietari au drept scop administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, reabilitarea şi modernizarea proprietăţii comune, menţinerea în stare bună a imobilului, respectarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor de către toţi proprietarii. Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de asociaţia de proprietari este desemnat un administrator de bloc care deţine un atestat profesional care dovedeşte competenţe în această calificare. O altă atribuţie a administratorului de bloc, care în legislaţia noastră încă nu a fost cuprinsă, este medierea între chiriaşi şi proprietarii de apartamente. Acesta ţine legătura cu proprietarul şi îi aduce la cunoştinţă atunci când apar întârzieri de plată, defecţiuni sau alte probleme provocate de chiriaşi în imobil.

Cele mai citite articole

Te-ar putea interesa