Bugetul Consiliului Județean Tulcea și a instituțiilor din subordine, votate în ședința ordinară din 14 februarie

de WTA.ro

Începând cu ora 10.00, membrii Consiliul Judeţean Tulcea se întrunesc în şedinţă ordinară, care se ține în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Judeţean Tulcea.

Cele mai citite articole

Proiectul ordinii de zi este următorul:

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 ianuarie 2020;
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice ,,Sf. Nectarie” Tulcea, pe anul 2020;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din centrele rezidențiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2020;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2020;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2020;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Tulcea, pe anul 2020;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2020;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2020;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Tulcea, pe anul 2020;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina, pe anul 2020;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa XI;
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr.
  13/2019 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa IV;
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 17/7/29.07.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare;
  Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
 15. Diverse.

Cele mai citite articole