Case de vânzare în Timișoara – De ce ai nevoie pentru întocmirea corectă a contractului

de WTA.ro

Case de vânzare în Timișoara – De ce ai nevoie pentru întocmirea corectă a contractului

Case de vânzare în Timișoara se găsesc pe piața imobiliară. Însă, vânătorii de chilipiruri imobiliare trebuie să aibă în vedere un contract de vânzare-cumpărare bine întocmit la notar.

Fără un contract de vânzare-cumpărare bine întocmit, atât vânzătorul cât și cumpărătorul unei case de vânzare în Timișoara se pot trezi cu surprize. Orice tranzacție imobiliară se face numai prin intermediul unui notar autorizat. Fie că este vorba despre case de vânzare în Timișoara, fie de terenuri din provincie, apartamente, spații comerciale și altele.

Acte necesare pentru case de vânzare în Timișoara

Iată care sunt documentele pe care trebuie să le pună la dispoziție vânzătorul în vederea încheierii unui contract pentru case de vânzare în Timișoara sau în țară:

-documentele de identitate ale părților

-certificate de căsătorie (dacă este cazul)

Cele mai citite articole

-procură de reprezentare (dacă este cazul)

-documentul care certifică proprietatea asupra imobilului: contract de vânzare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, dovada de achitare integrală a prețului, sentință definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor

-actele cadastrale: fișa de cadastru, planul de amplasament, releveu și intabularea în cartea funciară

-certificat fiscal pe numele proprietarului, care face dovada plăților la zi ale taxelor și impozitelor de către proprietar

-certificatul de performanță energetică, care se eliberează de către un auditor energetic atestat

-ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităților aferente imobilului.

De menționat că, dacă se vând apartamente din anumite case de vânzare în Timișoara sau în restul țării, este necesară și o adeverință eliberată de asociația de proprietari a imobilului pentru care urmează să se facă tranzacția. Aceasta trebuie să facă dovada situației datoriilor proprietarului față de asociație. Mai exact, să arate dacă și-a plătit sau nu la zi cheltuielile legate de întreținere, reparații, fond de rulment, cheltuieli comune și alte dări.

Cele mai citite articole

Te-ar putea interesa