Ce trebuie să știi despre deșeurile generate de activitățile de construcții și demolări?

de WTA.ro

Din nevoia de a extinde clădirile rezidențiale, comerciale sau industriale, domeniul de construcții și demolări prezintă riscuri tot mai mari pentru mediul natural. De asemenea, cantitatea exagerată de deseuri periculoase provenite din această industrie generează efecte negative asupra calității vieții.

În ciuda faptului că această industrie este esențială societății, autoritățile și ONG-urile dedicate protecției mediului devin din ce în ce mai preocupate de cum aceste probleme pot fi prevenite sau diminuate. 

Se identifică așadar o nevoie primordială de a aplica măsuri de protecție a mediului, ca urmare a modificărilor structurale ale ecosistemelor și a pericolelor biologice cu efect pe termen lung.

Cele mai citite articole

La nivel național, există numeroase cazuri de gestionare neconformă a deșeurilor generate de activitățile de construcții și demolări, în care abandonarea și/ sau depozitarea necontrolată atât pe terenuri urbane, cât și pe cele extravilane. Studiile arată că cele mai mari cantități de deșeuri din construcții și demolări sunt generate în marile zone urbane, cu o cerere puternică pentru clădiri rezidențiale sau birouri (București, Iași, Cluj).

Ce sunt deșeurile din construcții și demolări (DCD)?

DCD-urile se referă la acele deșeuri generate din activități de construcție și/ sau demolare pentru construcții, demolări, reparații și renovări de clădiri rezidențiale, structuri arhitecturale, drumuri, poduri, diguri și alte categorii de construcții. Caracterizate de un nivel ridicat de risc, din cauza conținutului de substanțe periculoase, aceste deșeuri pot fi de:

 • Lemn;
 • Oțel;
 • Beton;
 • Ipsos;
 • Alte materiale.

Cum poate fi asigurat un management corespunzător al deșeurilor din construcții și demolări?

Legislația în vigoare solicită generatorilor de DCD să implementeze măsurile de gestionare fie direct, fie să opteze pentru o firmă specializată în domeniul protecției mediului. Un important furnizor de servicii integrate de protecția mediului este Indeco Grup

Un management corespunzător al acestei categorii de deșeuri începe cu un audit care:

 • Să identifice obiective și metode de diminuare/ prevenire a deșeurilor ce vor fi generate;
 • Să stabilească tipurile de deșeuri care pot fi valorificate și metoda de transport aferentă.

Cum poate fi asigurată prevenirea DCD-urilor?

Fiecare politică de gestionare a deșeurilor implică o activitate de prevenire menită să evite generarea de astfel de reziduuri, însă de cele mai multe ori aceasta este obstrucționată de lipsa unei infrastructuri și a unei planificări corespunzătoare. De aceea, operatorii economici care activează în domeniul construcțiilor și demolărilor pot avea în vedere următoarele aspecte:

 1. Apelarea la variante care utilizează eficient o cantitate mai mică de materii prime și materiale, iar activitățile implică un timp mai redus de execuție;
 2. Exploatarea structurilor arhitecturale deja existente în noul proiect;
 3. Alegerea unor materiale și a unor tehnici de construcție și/ sau demolare prietenoase cu mediul;
 4. Utilizarea clădirilor prefabricate, realizate din materiale eco-friendly;

Cele mai citite articole

Te-ar putea interesa