Ce trebuie să știi despre PFA

de WTA.ro

Înregistrarea ca persoană fizică autorizată este una dintre formele de organizare preferate de mulți dintre cei care vor să-și deschidă o afacere. PFA contribuie la maximizarea avantajelor obținute, mai ales că poate să desfășoare orice activitate economică permisă de lege, folosind de regulă propria forță de muncă. Cadrul legal pentru funcționarea PFA-ului îl constituie OUG nr. 44/2008, însă dacă intenționezi să lucrezi sub această formă îți prezentăm mai departe câteva aspecte pe care este important să le cunoști.

Înregistrarea ca PFA

Dacă te-ai decis să înființezi un PFA trebuie să știi că taxele plătite către stat au fost eliminate din 2017. Astfel, nu trebuie să mai plătești nimic la Registrul Comerțului, însă vei avea de achitat doar o taxă de 50-60 de lei pentru obținerea specimenului de semnătură de la un notariat public. Toate documentele necesare înregistrării ca persoană fizică autorizată pot fi găsite pe site-ul ONRC. De asemenea, este important să știi clar ce activitate îți dorești deoarece PFA poate avea în  obiectul de activitate cel mult 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN.

Sediul profesional

La fel ca orice altă entitate juridică, un PFA trebuie să aibă sediul profesional stabilit într-un anumit imobil – casă, apartament ori clădire de imobil. De precizat că, față de alte firme, PFA nu poate avea sediul într-un cabinet de avocat. Totuși, nu este obligatoriu ca fondatorul să-și treacă locuința ca sediu profesional și nici să-și stabilească sediul în localitatea de domiciliu.

Impozitarea PFA

O persoană fizică autorizată are obligația de a calcula și plăti la bugetul de stat impozit pe venit, CAS și CASS. Astfel, impozitul pe venit este stabilit în sistem real, respectiv 10% din câștigul net anual, sau normă de venit și anume procent din norma de venit publicată de ANAF pentru activitatea autorizată. În ceea ce privește contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), acestea se plătesc în procent de 25% și, respectiv, 10%, dacă PFA obține pe parcursul unui an un venit net mai mare decât 12 salarii minime brute pe economie.

Cheltuielile deductibile pentru PFA

Potrivit prevederilor legale, sunt considerate cheltuieli deductibile pentru PFA cele privind achiziționarea materiilor prime, materialelor consumabile, obiectelor de inventar și mărfurilor, cheltuielile cu terții, cele efectuate de contribuabil pentru clienți sau chiria aferentă spațiului în care se desfășoară activitatea ori pentru anumite utilaje și instalații utilizate de către PFA. De asemenea, sunt considerate deductibile, între altele, dobânzile aferente creditelor bancare, comisioanele și alte servicii bancare, primele de asigurare care privesc active corporale și/sau necorporale sau cele încheiate pentru bunurile din patrimoniu, cheltuielile poștale, cu energia și apa, de natură salarială, de reclamă și publicitate ori costurile pentru pregătirea profesională.

Obligația înregistrării în scopuri de TVA

Cele mai citite articole

Persoana fizică autorizată poate deveni plătitoare de TVA în două situații: fie se înregistrează în scopuri de TVA prin natura activității desfășurate, fie este obligată de lege să achite TVA dacă este superioară plafonului de 88.500 de euro, echivalentul a 300.000 de lei pe an.

Contabilitatea unui PFA

Dacă are un minim de cunoștințe economice, persoana fizică autorizată își poate ține singură contabilitatea, în partidă simplă. Pe de altă parte, un PFA poate alege și contabilitatea în partidă dublă, cu respectarea legislației în vigoare. În contabilitatea în partidă dublă, fiecare tranzacție este înregistrată în cel puțin două conturi contabile, iar sumele de debit trebuie să coincidă obligatoriu cu cele de pe credit. În acest fel, dispar costurile cu externalizarea serviciilor contabile, dar întreaga responsabilitate îi revine fondatorului. Totuși, un PFA poate alege și organizarea activității de către un contabil.

Răspunderea unui PFA

Potrivit prevederilor fiscale, proprietarul PFA-ului va răspunde cu averea personală în cazul unor daune aferente entității juridice. Prin urmare, dacă persoana în cauză are o locuință sau un autoturism în proprietate, eventualele incidente ale firmei se pot solda cu confiscarea acestora pentru recuperarea prejudiciilor.

Angajarea altor persoane

Un PFA are posibilitatea de a desfășura activitatea pe cont propriu sau împreună cu cel mult trei persoane, angajate de aceasta, cu contract individual de muncă, potrivit legii nr. 182/2016.

Dacă intenționezi să demarezi un business acestea sunt principalele aspecte pe care trebuie să le iei în considerare cu privire la înregistrarea ca PFA. Beneficiile pe care le oferă o astfel de entitate juridică sunt de necontestat, așa că te poți autoriza sub această formă dacă îți dorești o afacere de succes.

Cele mai citite articole

Te-ar putea interesa