Ce trebuie sa știm despre reînnoirea și prelungirea autorizatiei de mediu?

de WTA.ro

Având în vedere activitățile efectuate de operatorii economici ce generează un impact negativ asupra mediului și sănătății populației, cadrul legislativ al României urmărește o responsabilizare a acestora, scopul fiind îmbunătățirea considerabilă a calității vieții și protecția mediului.

Autorizația mediu – Documentul de reglementare a activităților cu impact asupra mediului

De interes major pentru acești agenți economici este respectarea obligației de a obține autorizația de mediu și implicit viza anuala autorizatii de mediu

În esență, autorizația de mediu reprezintă instrumentul de control al activităților realizate de societatea economică, cu focus în special pe efectele negative produse la nivelul mediului înconjurător. 

Această autorizație contribuie la sprijinirea organizației privind identificarea și aplicarea unor măsuri de prevenire și reducere a impactului generat mediului și sănătății oamenilor la nivel de business.

Însă, este primordial ca înainte de pregătirea documentației necesare obținerii autorizației, agentul economic să consulte cadrul legal. Acest lucru se realizează în vederea asigurării că activitatea desfășurată se încadrează într-un cod CAEN autorizabil

Toate tipurile de activități cu efecte generate mediului și pentru care se impune dobândirea autorizației de mediu sunt menționate în anexa nr.1 din Ordinul nr 1798/2007, fiind regăsită în amănunt lista codurilor CAEN, implicit și excepțiile acesteia.

Viza anuala a autorizatiei de mediu – Necesară în desfășurarea activității în condițiile stabilite în autorizația de mediu

Cele mai citite articole

Conform legislației în vigoare, autorizația de mediu se emite pe un termen nedefinit, actul fiind valabil pe toată durata desfășurării activității, cu condiția dobândirii vizei anuale de către agentul economic. 

Cu alte cuvinte, în cazul în care o organizație intră în posesia autorizatiei de mediu, aceasta nu trebuie să solicite reînnoirea sau obținerea unui nou act, însă se impune vizarea anuală a autorizației actuale.

Pe fondul acestei vize, practic se dovedește că organizația își desfășoară procesele operaționale în parametrii stabiliți inițial, fără a exista modificări noi, care ar afecta cadrul de funcționare menționat în actul de reglementare.

Dacă societatea economică dorește efectuarea unor modificări la nivelul proceselor sale operaționale după emiterea autorizației de mediu, în acest caz trebuie transmisă această decizie autorităților competente înainte de a fi puse în aplicare. Astfel, că orice schimbare a condițiilor de funcționare a activității (pe fondul căreia s-a emis autorizația) impune o reexaminare imediată a documentului.

Ca în cazul obținerii autorizației de mediu, este necesară pregătirea unei documentații pentru solicitarea vizei. Astfel că trebuie parcursă procedura de aplicare a vizei anuale, regăsită în Ordinul 1150/2020

După depunerea actelor și efectuarea pașilor stabiliți în lege se emite decizia aplicării/respingerii cererii pentru viză. Ulterior, decizia este atașată ca anexă la autorizație, fiind considerată un act prioritar în vederea realizării activității potrivit cadrului legislativ de mediu.

Cele mai citite articole

Te-ar putea interesa