Certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant pe baza certificatului eliberat de DSP

de WTA.ro

Precizări de la Casa de Asigurări de Sănătate

“Având în vedere faptul că în primim sesizări telefonice prin care suntem anunțați că unii angajatori își direcționează proprii salariați către medicii de familie pentru a solicita concedii medicale, reamintim și pe această cale următoarele :

1.Concediile medicale se acordă numai pentru afecțiuni care determină incapacitatea temporară de muncă (boli acute/cronice/ bolnavi incluși în PNS, etc.) potrivit OUG 158/2005 și a Ordinului comun MS/CNAS nr.15/1311/2018, cu modificările și completările ulterioare și NU se acordă la cerere, ci doar ca urmare a unei consultații și a deciziei medicului curant.

2.Angajatorii pot acorda zile libere plătite părinților pentru supravegherea copiilor  cu vârsta de până la 12 ani, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, potrivit  Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ în vigoare din 17.03.2020.

Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada declarată astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.

Indemnizația pentru fiecare zi liberă se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut/țară.

  1. Deasemenea, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă, asiguraţii pot beneficia de concediu şi indemnizaţie pentru carantină, conform acelorași reglementărilor cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Normele de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 15/1.311/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Cele mai citite articole

Astfel, concediul şi indemnizaţia pentru carantină se acordă asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unei suspiciuni asupra unei boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de direcţia de sănătate publică.

Certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant pe baza certificatului eliberat de DSP. În caz de carantină, certificatele de concediu medical se pot elibera la o dată ulterioară, dar  numai pentru luna în curs sau luna anterioară.

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru carantină reprezintă 75% din baza de calcul stabilită potrivit legii și se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.”

Preşedinte Director General,

ec.Eugenia Vasile

 

Cele mai citite articole

Te-ar putea interesa