CJ Suceava alocă în acest an 272 de milioane de lei pentru lucrări la drumuri județene. Între investiții, CJ mai finanțează extinderea blocului operator și amenajarea unui heliport la SJU Suceava, al doilea terminal al Aeroportului Suceava, dar și Sala Unirii a Palatului Administrativ

de WTA.ro

CJ Suceava alocă în acest an 272 de milioane de lei pentru lucrări la drumuri județene. Între investiții, CJ mai finanțează extinderea blocului operator și amenajarea unui heliport la SJU Suceava, al doilea terminal al Aeroportului Suceava, dar și Sala Unirii a Palatului Administrativ

Consiliul Județean Suceava va aloca, în acest
an, cea mai mare sumă de bani pentru lucrări de modernizare și de întreținere
și reparare a drumurilor județene.

Potrivit proiectului de buget care urmează să fie adoptat în ședința din 14 februarie, o destinație importantă a fondurilor în bugetul anului 2020 o reprezintă lucrările la drumurile județene derulate atât direct prin bugetul propriu al județului, cât și prin Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, arată în referatul de aprobare că totalul sumelor alocate în anul 2020 cu această destinație este de 271.996.471 lei, din care 59.800.000 lei pentru reparații curente, 113.028.150 lei pentru proiectul ,,Regiunea nord-est – axa rutieră strategică 1 Iași-Suceava” (cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, credit și surse proprii), 91.112.781 lei pentru lucrările finanțate din PNDL  și 8.055.540 lei pentru alte lucrări de învestiții.

Flutur mai arată că Spitalul Județean de Urgență
“Sf. Ioan cel Nou” Suceava beneficiază în acest an de transferuri
pentru investiții din bugetul județean în sumă de 18.877.560 lei, destinate în
cea mai mare parte finalizării blocului operator cu patru săli de operații  și construirii unui heliport.

Între cele mai importante investiții din anul 2020 sunt incluse Proiectul Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava, etapa a II-a de proiect, amenajarea curții interioare a clădirii Palatului Administrativ, în vederea creării unui spațiu cu funcțiune de sală de conferință, cu o alocare în anul 2020 de 5.236.773 lei; extinderea terminalului de pasageri la Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava, cu finanțare din credit intern, cu o alocare bugetară de 7.790.468 lei.

Totodată sunt bugetate execuția lucrărilor de utilități și dotări tehnico-edilitare aferente obiectivului de investiții  Ansamblu  de  locuințe  de  serviciu  cu  30  de unități  locative  prin  programul „Construcția de locuințe de serviciu” în curtea Spitalului județean, cu o alocare bugetară în anul 2020 de 1.154.908 lei, construire și extindere corp clădire la Centrul Școlar de Educație Incluzivă “Sf. Andrei”, din Gura Humorului cu finanțare PNDL, având o alocare în anul 2020 de 2.065 .115 lei, dar și Planul de amenajare teritorială a județului Suceava, cu o alocare în acest an de 440.300 lei.

Președintele Flutur arată că în secțiunea de funcționare a bugetului local a avut în vedere înscrierea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate conform destinației acestora, cu mențiunea că există o deficiență de finanțare a cheltuielilor de personal la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială  și Protecția Copilului a Județului Suceava și a drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale din unitățile  de  învățământ special, pentru care a solicitat suplimentarea fondurilor cu ocazia primei rectificări bugetare.

Totodată, din veniturile secțiunii de
funcționare au fost asigurate sumele necesare plății ratelor și dobânzilor la
credite interne și externe, a cheltuielilor de personal  și  a
cheltuielilor materiale pentru funcționare.

Cele mai citite articole

Pentru acordarea de finanțări nerambursabile în
baza Legii nr.350/2005 s-a prevăzut suma de 2.620.000 lei, din care pentru:
sănătate- 50.000 lei; acțiuni culturale- 120.000 lei;  sport- 300.000 lei; tineret-100.000 lei;
susținere culte- 1.750.000 lei; asistență socială- 300.000 lei, sume ce se vor
aloca beneficiarilor conform cu regulamentul specific aprobat de deliberativ.

Și în acest an au fost alocate fonduri importante (1.700.000 lei) destinate efectuării de reparații curente la clădiri aflate în patrimoniul județului Suceava, dintre care continuarea reparațiilor la clădirile Centrului Economic Bucovina.

De asemenea, în vederea asigurării sustenabilității celor două proiecte e-guvernare care au fost inițiate de Consiliul Județean Suceava în anul 2013, este necesară alocarea unei sume de  peste 1,5 milioane lei.

Ca în fiecare an, Consiliul Județean Suceava, prin compartimentul CNIPT, a realizat un program de manifestări/acțiuni cu scop de promovare a turismului sucevean în țară și străinătate, pentru care s-a alocat un buget de 645.000 lei. În același scop se va demara  în  acest  an proiectul  ,,SMART  TRAVEL  BUCOVINA”, în  valoare  totală  de 430.389 lei, cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Pentru finanțarea cheltuielilor Regiei Autonome „Aeroportul Ștefan cel Mare – Suceava”, generate  de desfășurarea activităților de natură neeconomică, au fost alocate transferuri în sumă de 2.208.400 lei.

De asemenea, pornind de la necesarul din anul
precedent, președintele CJ Suceava arată că a înscris la partea de cheltuieli
fondul de rezervă bugetară în suma de 6.000.000 lei.

The post CJ Suceava alocă în acest an 272 de milioane de lei pentru lucrări la drumuri județene. Între investiții, CJ mai finanțează extinderea blocului operator și amenajarea unui heliport la SJU Suceava, al doilea terminal al Aeroportului Suceava, dar și Sala Unirii a Palatului Administrativ appeared first on NewsBucovina.

Cele mai citite articole