Comunicat de presă lansare proiect Asociația RO-PESCADOR

de WTA.ro

 

20 februarie 2020

ASOCIAȚIA RO-PESCADOR, în calitate de Beneficiar implementează proiectul ‘‘SOLUȚII TEHNICE INOVATOARE PENTRU      IDENTIFICAREA DE NOI RESURSE CE POT FI VALORIFICATE PE TERITORIUL FLAG DELTA DUNĂRII”, cod SMIS 131109, proiect selectat în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii nr. 4 –  O  ocupare  a forței de muncă și  o coeziune teritorială sporite, Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală. Valoarea totală eligibilă a proiectului este 2.669.627,57Lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEPAM este 1.988.372,65Lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național este 662.790,88Lei. Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarilor este 18.464,04Lei.

Cele mai citite articole

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 24 luni (septembrie 2019 – august 2021). Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea presiunii asupra resursei piscicole din Delta Dunării și crearea de surse alternative de venit prin identificarea de noi resurse și metode de pescuit pentru locuitorii comunităților pescărești din zona costieră a Rezervației Biosferei Delta Dunării. Prin obiectivul general și acțiuni specifice, proiectul va contribui la rezultatele de program ale POPAM 2014-2020 și la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală elaborată de Asociaţia „Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării” – FLAG Delta Dunării.

Principalele rezultate previzionate ale proiectului sunt: identificarea de soluții inovatoare și bune-practici ce vor fi transferate către membrii comunităților pescărești, propuneri de reglementare a activității de colectare a moluștelor și promovarea patrimoniul cultural-istoric al zonei.

Conferința de lansare a proiectului a avut loc în data de 23 octombrie 2019, în Sala Dobrogea a Consiliului Județean Tulcea. În perioada 29.01.2020 – 03.02.2020 membrii echipei de proiect au participat la un schimb de experiență în regiunea Emilia-Romagna.

Pentru informații suplimentare puteți accesa următoarele date de contact: Daniel BUHAI – Manager Proiect, e-mail: info@ropescador.org, www.ropescador.org.

 

Cele mai citite articole