Consiliul județean repartizează bani pentru echilibrarea bugetelor. Cât primește Primăria Tulcea

de WTA.ro

Consiliul județean repartizează bani pentru echilibrarea bugetelor. Cât primește Primăria Tulcea

Cele mai citite articole

Consilierii județeni vor dezbate vineri un proiect de hotărare privind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Tulcea din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe anul 2020, precum şi pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumele defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anii 2021- 2023
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate pentru finanţarea cheltuielilor pentru drumuri judeţene şi comunale de conform anexei nr. 6 din Legea nr. 50/2019 alocate județului Tulcea sunt în cuantum de 8.953,0 mii lei. Suma va fi utilizată pentru întreținere și reparații curente ale drumurilor județene, în vederea aducerii acestora la un nivel minim de viabilitate pentru circulația autoturismelor, precum și pentru realizarea sau actualizarea documentațiilor tehnice necesare scrierii de cereri de finanțare pentru modernizarea drumurilor județene
Prin proiectul de hotărâre inițiat se propune repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Tulcea din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe anul 2020, precum şi pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumele defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anii 2021- 2023. Conform art. 6 alin. (6) din Legea nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020, prin derogare de la art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, suma corespunzătoare cotei de 6%, din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, se repartizează în mod egal județelor, în limita sumei de 27.316 mii lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean. În cadrul fiecărui județ, fondul la dispoziția consiliului județean se repartizează integral în anul 2020 comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărârea consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

Cele mai citite articole