CONSILIUL JUDEȚEAN ȘI CRUCEA ROȘIE, PARTENERIAT UMANITAR PENTRU CHINEZII DIN ORAȘUL „FRATE“ SUZHOU!

de WTA.ro

Consilierii județeni au aprobat azi într-o ședință extraordinară un proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Județul Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Tulcea.

La data de 20 septembrie 1995 a fost semnat Protocolul de stabilire a relaţiilor de înfrăţire dintre judeţul Tulcea din România şi oraşul Suzhou din Provincia Jiangsu, R.P. Chineză. În baza acestui document au fost desfăşurate, de-a lungul timpului, numeroase acţiuni comune în domeniul cultural, economic şi medical. Un domeniu de interes pentru ambele părţi este cel medical. Municipalitatea din Suzhou a organizat la Tulcea, în anul 2013, o campanie umanitară, în cadrul căreia sute de tulceni au beneficiat gratuit de tehnici medicale specifice medicinii tradiţionale chineze. De la începutul anului curent, China se confruntă cu o situaţie de urgenţă medicală. În urma monitorizării situației din China în privința infecției cu coronavirus, Organizația Mondială a Sănătății a declarat starea actuală drept o Urgență internațională de sănătate publică. În acest moment singurul mijloc de prevenire a răspândirii virusului este purtarea echipamentelor de protecție, care în cele mai multe comunități din China, au devenit inexistente.

Cele mai citite articole

Recent, conducerea municipalității din Suzhou ne-a comunicat, prin adresa nr.1419/03.02.2020, faptul că activitatea economică și administrativă a fost paralizată din cauza apariției cazurilor de infectare cu coronavirus, iar la nivel local este o adevărată penurie de măști medicale. Având în vedere rolul umanitar al Crucii Roșii în asistarea persoanelor vulnerabile în cele mai diverse situații de criză și fiind încrezători că numai printr-un efort comun putem contribui la depășirea acestei situații fără precedent, Filiala Tulcea a Crucii Roșii Române intenționează să vină în sprijinul comunității din Suzhou, direcționând către aceasta măști de protecție, atât de necesare în acest moment. Astfel, prin adresa nr.74/05.02.2020, înregistrată la Consiliul Județean Tulcea cu nr.1632/05.02.2020, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Tulcea, şi-a exprimat intenţia de a se implica în ajutarea populaţiei din Suzhou. Întrucât nu deţine fonduri proprii suficiente pentru achiziţionarea unei cantităţi mari de echipamente şi pentru livrarea produselor în China, este necesară încheierea unui parteneriat în baza căruia Consiliul Judeţean Tulcea va asigura fonduri în valoare de 200.000 de lei iar Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Tulcea se va ocupa de achiziţionarea produselor şi de livrarea lor către beneficiarii din China“ se arată în nota de fundamentare semnată de președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu.

În paralel cu acest demers, Consiliul Județean Tulcea, apreciind ca îngrijorătoare dimensiunea situaţiei de urgenţă apărută în R.P.Chineză, mult mediatizată în presa centrală, a solicitat sprijin Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății într-un demers menit să asigure o intervenţie promptă. Conform art. 8 din Legea nr. 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, cu modificările și completările ulterioare ,,Societatea Naţională de Cruce Roşie din România se bucură de protecţia şi de sprijinul statului şi are, în calitate de organizaţie de utilitate publică, dreptul de a cere sprijinul tuturor autorităţilor publice, iar acestea au obligaţia de a-l acorda,,.

Cele mai citite articole