Cota de impozitare aplicată la valoarea imobilului este semnificativ mai mare pentru clădirile care nu au fost evaluate in ultimii 3 ani

de WTA.ro

Impozitul pe clădiri datorat se calculează conform prevederilor Codului Fiscal (legea 207/2015). Orice persoană fizică sau juridică (firma) care are în proprietate o clădire situată în România, datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care se încadrează în scutirile acordate la art 456 din Codul Fiscal, transmite deputatul PSD Tulcea Anișoara Radu, membru al Comisiei de Buget Finanțe și Bănci.

„Cota de impozitare aplicată la valoarea imobilului este semnificativ mai mare pentru clădirile care nu au fost evaluate în ultimii 3 ani (persoane juridice) sau 5 ani (persoane fizice) sau pentru care au trecut mai mult de 3/5 ani de la achiziţie/construire.

Pentru a se reduce aceasta cota, se recomanda realizarea unei reevaluări pentru impozitare înainte de termenul limită de 31 martie 2019.

Stabilirea impozitului pe imobile pentru persoanele juridice

Conform art. 460 din Codul Fiscal, cotele de impozitare pentru persoanele juridice, utilizare rezidenţială şi nerezidenţiala în primii 3 ani de la achiziţie sau de la ultima evaluare sunt stabilite în paragrafele 1 şi 2 de mai jos:

(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoane juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08 – 0,2 % asupra valorii de impozitare a clădirii (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoane juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3 %, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.
Dacă clădirea nu se afla în primii 3 ani de la achiziţie/construire sau ultima evaluare, atunci cota de impozitare este de 5% conform paragrafului 8:

Cele mai citite articole

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare aflate în vigoare la data evaluării. (8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
Stabilirea impozitului pentru persoane fizice

Pentru persoanele fizice (conform articolului 457) care utilizează clădirile în scop rezidenţial, valoarea de impozitare se stabileşte de către personalul IDTL, conform precizărilor de la art 457 Cod Fiscal, astfel că în această situaţie nu este necesar un raport de evaluare.

Pentru persoanele fizice (conform articolului 458) care utilizează clădirile în scop nerezidenţial, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotelor de mai jos:

(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1.3 % asupra valorii de impozitare
În cazul în care proprietatea nu este în primii 5 ani de la achiziţie/construire sau evaluare, cota de impozitare creşte la 2% conform paragrafului 4 de mai jos:

(4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform precizărilor de la punctul (1) (valoarea dintr-un raport de evaluare, valoarea finală a lucrărilor de construcţii realizate în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă sau valoarea dintr-un act de transfer al proprietăţii în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă) atunci impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform articolului 457.
În cazul clădirilor persoanelor fizice cu destinaţie mixtă, impozitul pe clădiri se calculează conform articolului 459:

(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457. (3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:
A) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457;
B) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458 “precizează deputatul tulcean Anișoara Radu.

Cele mai citite articole