Crescătoriile de oi, capre, vaci și… câini cuceresc mun. Călărași. Primăria? Bine mersi…

de WTA.ro

Conform Hotărârii de Consiliu Local nr 219/ 2008, în mun. Călărași sunt interzise creșterea de ovine, caprine, bovine și păsări. Asta doar pe hârtie. Conform adresei nr. 4107/ 29.01.2020 pe raza mun. Călărași au fost înregistrate pe raza mun. Călărași 15 669 capete suine, 1382 bovine și 7325 ovine. Datele sub semnătura dlui primar Drăgulin ni se comunică că sunt declarative, pentru că în realitate situația poate fi alta. 

Primăria Călărași ne indică că a identificat stâne de animale în zona Tenaris cuprinsă între Varianta Nord și Jirlău ca de ex. cea a lui Dulce Nicolae de pe Varianta Nord unde se cresc 1000 ovine, a lui Tudor Valentin unde se cresc 20 bovine, 5 suine, 40 păsări și 3 cabaline, ori de la Jirlău unde Cionoiu Tincuța crește 41 caprine și 2 suine, respectiv a lui Enciu Valentin care crește 150 ovine, 50 caprine și 3 suine. Contactat un reprezentant al Poliției locale abilitat să constate și să sancționeze creșterea de animale și păsări ce încalcă prev. hotărârii de consiliu ne spune că Poliția locală este neputincioasă. Animalele se por crește oriunde sunt realizate condiții pentru acestea, trebuind a fi respectate distanțe minime dintre crescătorii, stâne și locuințe. La fel trebuiesc realizate amenajări betonate, incinte pentru adăpostirea animalelor și hrănirea acestora. Cu alte cuvinte pășunatul rămâne liber în mun. Călărași pe scuar, printre blocuri, pa malul lacului Căcâna sau printre ruinele ce au rămas din fostul Combinat Siderurgic. Tot aici putem descoperi și crescătorii de câini în haite…Chiar dacă Serviciul pentru gestionare al animalelor fără stăpân spune că este pe primul loc din țară privind prinderea acestora fotografia de mai jos indică altceva…

Conform ORDIN Nr. 119/2014 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

Cele mai citite articole

ART. 11 (1) Distanţele minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi perimetrul unităţilor care produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei sunt următoarele:  Ferme de cabaline, până la 20 de capete: …………………… 50 m . Ferme de cabaline, peste 20 de capete: ……………………. 100 m ,Ferme şi crescătorii de taurine, până la 50 de capete: ………. 50 m, Ferme şi crescătorii de taurine, între 51 – 200 de capete: ….. 100 m… Ferme de porci, până la 50 de capete: …………………….. 100 m. Documentul poate fi consultat pe LINK Tot acolo la art 5 puteți descoperi la ce distanță trebuiesc amplasate service-urile auto, spălătoriile, vulcanizările și alte unități prestatoare de servicii, cluburi de noapte etc.

Singura Instituție care are competențe asupra constatării încălcării prevederilor legale privind creșterea animalelor și respectarea distanțelor este Direcția de Sănătate Publică, o Instituție despre care auzim foarte puțin în acest municipiu aglomerat, unde fiecare poate face ce vrea…

Post-ul Crescătoriile de oi, capre, vaci și… câini cuceresc mun. Călărași. Primăria? Bine mersi… apare prima dată în Atitudinea din Calarasi.

Cele mai citite articole