Cum pot operatorii economici să-și realizeze obiectivele de valorificare a deșeurilor din ambalaje

de WTA.ro

Legislația din România a suferit recent o serie de modificări menite să susțină obiectivele de reciclare la nivel național, astfel încât să se asigure respectarea legislației și standardelor europene. Prevederile Directivei CE nr. 2008/98, transpusă în legislația românească, au introdus conceptul de „răspundere extinsă a producătorului”, prin care orice producător de bunuri ambalate face obiectul răspunderii extinse. Acest lucru înseamnă că producătorii în cauză au responsabilitatea financiară și organizațională în ceea ce privește gestionarea deșeurilor pe toată durata ciclului de viață a unui produs.

Care sunt obligațiile producătorilor/importatorilor de produse ambalate și cum se poate asigura respectarea acestora

  • Principalele obligații ale operatorilor economici

Producătorii/importatorii de bunuri și produse ambalate trebuie să respecte o serie de obligații, mai exact să îndeplinească cerințele de trasabilitate și de reciclare. Aceștia trebuie să țină o evidență cantitativă pentru ambalajele introduse pe piața națională, în funcție de tipul de material (hârtie/carton, metal, lemn, plastic, sticlă) și de tipul de ambalaj (ambalaj primar, secundar, de transport). 

Din anul 2019, operatorii economici (producătorii/importatorii de produse ambalate) trebuie să îndeplinească noi obiective de valorificare (în conformitate cu Legea nr. 249/2015 și modificările ulterioare). Valorile actuale ale obiectivelor de reciclare a materialelor sunt: 60% pentru sticlă; 60% pentru hârtie/carton; 50% pentru oțel; 15% pentru lemn; 22,5% pentru materialele plastice; 55% pentru PET; 20% pentru aluminiu. Neîndeplinirea obiectivelor anuale atrage după sine penalizări, iar în cazul în care activitatea firmei este controlată fiscal pe ultimii cinci ani, va trebui făcută plata sumelor retroactive.

În cazul în care un anumit tip de ambalaj reutilizabil este retras de pe piața românească, producătorii sau importatorii trebuie să informeze comercianții și/sau consumatorii cu privire la aceste schimbări și să asigure preluarea ambalajelor reutilizabile încă șase luni de la data încetării utilizării lor.

  • Cum pot operatorii economici să evite penalitățile?

Cele mai citite articole

Odată ce au stabilit modul în care vor fi îndeplinite obiectivele de valorificare, producătorii de produse/bunuri ambalate trebuie să declare lunar la Administrația Fondului pentru Mediu cantitățile de ambalaje introduse și valorificate pe piața națională. Acest lucru poate fi făcut fie individual, fie prin intermediul unui contract cu o organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorului, respectiv un OIREP pentru ambalaje – dacă ești un producător, importator sau deținător de marcă proprie și vrei să te asiguri că te conformezi cu normele în vigoare, apelează la Ecosynergy.ro, un OIREP cu experiență care preia responsabilitatea pentru colectarea și reciclarea deșeurilor de ambalaje.

  • Alte măsuri luate la nivel european

Comisia Europeană a adoptat în anul 2015 un plan privind gestionarea deșeurilor, denumit  „Pachetul privind economia circulară”, pentru a stimula tranziția Europei către o economie circulară, cu scopul de a dinamiza competitivitatea globală, de a încuraja o creștere economică durabilă și de a crea noi locuri de muncă. În 2018, România a transpus în legislația națională prevederile Directivei nr. 851/2018, prevederi ce urmăresc o mai bună gestionare a deșeurilor, protejarea mediului, conservarea resurselor și bunăstarea cetățenilor.

Având în vedere complexitatea acestui proces, contractarea unui OIREP este cea mai avantajoasă opțiune pentru operatorii economici, mai ales din punct de vedere financiar. Astfel de organizații prelucrează un volum mare de deșeuri și, prin urmare, dispun de experiența necesară pentru a le gestiona mult mai eficient.

Sursa foto: Pexels.com

Cele mai citite articole

Te-ar putea interesa