Curtea de Apel Ploiesti: Lista cauzelor de urgenţă deosebită în materiile nonpenale ce urmează a fi judecate pe durata stării de urgenţă

de WTA.ro
Curtea de Apel Ploiesti: Lista cauzelor de urgenţă deosebită în materiile nonpenale ce urmează a fi judecate pe durata stării de urgenţă

La data de 18.03.2020, Colegiul de conducere al Curții de Apel Ploiești  a stabilit:

Lista cauzelor de urgenţă deosebită în materiile nonpenale ce urmează a fi judecate pe durata stării de urgenţă la nivelul Curţii de Apel Ploiești şi instanţelor din circumscripţia sa teritorială, potrivit dispoziţiilor Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al  Magistraturii nr.257 din data de 17 martie 2020, prin care sunt puse în aplicare prevederile Decretului nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României-Anexa nr.1–Capitolul V-“Domeniul Justiţie.”, în vederea prevenirii răspândirii infectării cu Coronavirus SARS -CoV-2, sunt:

 CURTEA DE APEL PLOIEŞTI

SECŢIA I CIVILĂ

1. plasament în regim de urgenţă;

2. ordonanţă preşedinţială în raporturile de familie;

3. acţiuni de suspendare de grevă

4. măsurile asiguratorii

5. suspendare provizorie a executării silite;

6. suspendare executare hotărâre judecătorească; 

7. cauzele  în care judecata se desfăşoară, conform legii, fără citarea părţilor.

 SECŢIA A II-A CIVILĂ

LITIGII CU PROFESIONIŞTII ŞI INSOLVENŢĂ               

Insolvenţă:

1. măsuri asiguratorii (art.172 din Legea nr.85/2014)

2. ordonanţă preşedinţială

3.suspendare – art.143 NCPC/art.40 alin.2 CPC

4.suspendare executare art.484,507,512 CPC

5. cauzele  în care judecata se desfăşoară, conform legii, fără citarea părţilor.

Litigii cu profesionişti:

1.asigurare dovezi

2.măsuri asiguratorii

3.ordonanţă preşedinţială

4.poprire asiguratorie

5.sechestru asigurator

6.suspendare art.143 NCPC/art.40 alin.2

7.suspendare executare art.484,507,512  CPC

8.suspendare executare hotărâre arbitrală

9.suspendare executare silită

10.suspendare provizorie a executării

11. cauzele  în care judecata se desfăşoară, conform legii, fără citarea părţilor.

 SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

1.constatare aprobare tacită – 5040

2.litigiu privind achiziţiile publice – 5150

3.litigiu privind regimul străinilor – 5180

4.ordonanţă preşedinţială – 5250

5.suspendare executare act administrativ – 5410

6.suspendare executare – 5420

7.suspendare art.143 NCPC/art.40 alin.2 – 5422

8.suspendare provizorie a executării – 5425

9.acţiuni în anulare actelor emise de autorităţi publice centrale în aplicarea decretului de instituire a stării de urgenţă;

10.cauze în care urgenţa se justifică prin scopul scopul instituirii măsurii de urgenţă la nivel naţional

11.cauzele  în care judecata se desfăşoară, conform legii, fără citarea părţilor.

12.măsuri asigurătorii.

 TRIBUNALELE  ARONDATE CURŢII DE APEL PLOIEŞTI

SECŢIA CIVILĂ

1.suspendare provizorie executare silită

2.ordonanţă preşedinţială în raporturile de familie;

3.ordin protecţie;

4.cereri privind internarea medicala nevoluntară;

5.acţiuni de suspendare de grevă;

6.măsurile asiguratorii;

Cele mai citite articole

7.suspendare provizorie a executării hotărârii judecătoreşti;

8.delegare temporară autoritate părintească; 

9.tutelă; curatelă; punere sub interdicţie;

10.apelul împotriva încheierilor de respingere a încuviinţării silite;

11.cauzele  în care judecata se desfăşoară, conform legii, fără citarea părţilor.

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

1.măsurile asiguratorii ;

2.ordonanţă preşedinţială;

3.suspendare provizorie a executării hotărârii judecătoreşti

4.suspendare executare silită;

5.suspendare executare act administrativ;

6..litigii achiziţii publice;

7.acţiuni în anulare acte emise de autorităţi locale în aplicarea prevederilor decretului nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei-anexa nr.1–capitolul v-“domeniul justiţie.”

8.cauzele în care urgenţa se justifică  prin scopul instituirii măsurii de urgenţă la nivel local;

9. cauzele  în care judecata se desfăşoară, conform legii, fără citarea părţilor.

 

 JUDECĂTORIILE  ARONDATE CURŢII DE APEL PLOIEŞTI

SECŢIA CIVILĂ

1.ordin protecţie;

2. ordonanţă preşedinţială în materie de familie;

3.cereri privind internarea medicala nevoluntară;

4.măsurile asiguratorii;

5.cereri de suspendare provizorie a executării silite;

6.delegare temporară autoritate părintească; 

7.tutelă; curatelă; punere sub interdicţie;

8. încuviinţare executare silită;

9. cauzele  în care judecata se desfăşoară, conform legii, fără citarea părţilor.

SECŢIILE PENALE DIN CADRUL CURŢII DE APEL PLOIEŞTI  ŞI INSTANŢELE ARONDATE VOR SOLUȚIONA:

  1. Cauzele prevăzute de art. 43 alin.1 şi 2 din Decretul nr. 195/2020, după cum urmează:

Activitatea judecătorului de drepturi şi libertăți se desfășoară numai cu

privire  la:

a)cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive, ori a celor de protecție a victimelor şi a martorilor; cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate, minori;

b)actele şi măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol obţinerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum şi cele privind audierea anticipată;

c)cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional, alte cauze urgente apreciate ca atare de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală;

Procesele penale aflate în curs pe rolul instanţelor de judecată, inclusiv cele aflate în procedură în camera preliminară, se suspendă de drept pe durată stării de urgenţă, cu excepţia celor de la alin.1 lit. c apreciate ca atare de judecător sau instanţă de judecată, precum şi a următoarelor cauze:

   -cele privind infracțiunile flagrante

   -cele în care au fost dispuse măsuri preventive

  -cele referitoare la contestaţii împotriva măsurilor asigurătorii,

  -cele privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

  -cele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor şi a martorilor

  -cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical

  -cele privind infracţiuni contra siguranţei naţionale

  -cele privind actele de terorism sau de spălarea banilor

2.  Cauzele de urgenţă deosebită, apreciate ca atare de fiecare judecător de drepturi şi libertăţi, judecător de cameră preliminară sau complet de judecată, ca de ex:

– cauzele privind cereri, propuneri, plângeri, contestații sau alte sesizări, date în

competenta judecătorului de drepturi şi libertăți (complete de JDL şi CDLPa), conform art.53 Cod procedură penală;

– cauzele privind amânările și întreruperile de executare pedeapsă;

– cauze privind liberarea condiționată;

cauzele  în care judecata se desfăşoară, conform legii, fără citarea părţilor.

– contestațiile formulate împotriva încheierilor date de judecătorului de

supraveghere, prevăzute de Legea 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate, s.a.

sursa: Comunicat de presa Curtea de Apel Ploiesti

            

Cele mai citite articole

Te-ar putea interesa