Deținuții din Penitenciarul Tulcea nu mai au dreptul la vizite dar li s-a mărit numărul de convorbiri telefonice și online cu familia

de WTA.ro

În contextul epidemiologic actual, de răspândire a infecției cu virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României, și a riscurilor asociate sănătății publice, la nivelul sistemului administrației penitenciare s-a procedat la implementarea, temporară, a unor măsuri preventive și de siguranță epidemiologică, centrate pe limitarea interacțiunii deținuților cu mediul exterior. De altfel, încă de la finele lunii februarie, administrația Penitenciarului Tulcea a procedat la aplicarea, progresivă, a unui set de măsuri elaborat de Administrația Națională a Penitenciarelor.

Dinamica accelerată a virusului SARS-CoV-2 a impus actualizarea acestui set de măsuri, astfel că, în conformitate cu prevederile Decretului privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 212 din 16 Martie 2020, Act nr. 195/16 Martie 2020, art. 47, la nivelul unităților subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor și, implicit, la nivelul Penitenciarului Tulcea, au fost dispuse demersuri de primă urgență, cu aplicabilitate directă:

 • exercitarea dreptului de a primi vizite
 • exercitarea dreptului la vizită intimă
 • exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizită
 • punerea în aplicare a recompenselor constând în permisiunea de ieșire din penitenciar

se suspendă pe durata stării de urgență pe teritoriul României.

Dat fiind contextul epidemiologic actual, precum și necesitatea implementării acestor măsuri ce pot fi percepute ca fiind restrictive, s-a considerat imperativă compensarea și extinderea posibilităților de a susține dialogul, schimbul de informații și suportul afectiv dintre persoanele private de libertate și mediul de suport, prin intervenții asupra duratei și numărului convorbirilor telefonice, precum și a celor on-line, ca alternativă la vizite, pe durata instituirii stării de urgență pe teritoriul României.

În concret, pentru menținerea legăturii cu mediul suport:

 • se majorează durata și numărul de convorbiri pentru persoanele condamnate aflate în regimul de maximă siguranță, la maximum 45 minute pe zi, iar pentru persoanele condamnate aflate în regim închis, semideschis, deschis, regim provizoriu sau pentru cei care nu au regimul stabilit, la maximum 75 minute pe zi;
 • dreptul la comunicări/convorbiri on-line, prevăzut pentru menținerea unei legături constante și a creșterii șanselor de îmbunătățire a relațiilor cu mediul de suport al deținuților cu grad ridicat de vulnerabilizare sau identificați cu nevoi speciale, se extinde indiferent de situația disciplinară și periodicitatea legăturii cu familia, suplimentându-se corespunzător numărului de vizite la care au dreptul conform regimului de executare (regim deschis – 6 comunicări on-line; regim semideschis – 5 comunicări on-line; regim nestabilit – 5 comunicări on-line; regim închis – 5 comunicări on-line; regim maximă siguranță – 3 comunicări on-line).

Cele mai citite articole

Totodată, precizăm că, pe perioada instituirii stării de urgență, ca alternativă la primirea banilor prin sectorul vizită, se poate utiliza transferul bancar sau mandatul poștal, detaliile fiind comunicate atât persoanelor private de libertate, cât și aparținătorilor.

În ceea ce privește măsura de închidere și asigurare a camerelor de deținere în care sunt cazate persoane clasificate în regim deschis sau semideschis, menționăm că aceasta are, de asemenea, un caracter de prevenție, posibilitatea deplasării fără însoțire în zone prestabilite din interiorul penitenciarelor, așa cum prevede legiuitorul pentru aceste două regimuri de executare a pedepsei, fiind favorabilă răspândirii unor eventuali agenți patogeni.

În completarea măsurilor prevăzute la art. 47 din Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, vă transmitem și următoarele demersuri adoptate în vederea prevenirii oricărei situații de risc:

 • dotarea personalului și a altor persoane care intră în contact cu deținuții, cu materiale de protecție, măști, dezinfectanți, mănuși, halate, costume de protecție etc
 • suplimentarea materialelor destinate curățeniei spațiilor și igienei personale a deținuților, igienizarea/dezinfectarea zilnică a tuturor spațiilor în care se desfășoară activități specifice cu deținuții, precum și a autospecialelor care asigură transportul acestora;
 • derularea de campanii de informare cu privire la conștientizarea riscurilor asociate virusului SARS-CoV-2 și a comportamentului preventiv necesar a fi adoptat în vederea prevenirii oricărei situații de risc (susținerea Programului „Educație pentru sănătate” ); se utilizează toate mijloacele de informare (radio/TV cu circuit închis – difuzarea alternativă și cu o frecvență ridicată a informațiilor de interes; distribuirea de pliante, broșuri etc);
 • prelungirea programului de difuzare a semnalului TV, până la ora 24:00, în vederea înlesnirii posibilităților de informare;
 • triajul epidemiologic al cadrelor la intrarea în serviciu;
 • se mențin permanent deschise canale de comunicare cu Administrația Națională a Penitenciarelor, personal medical, judecător de supraveghere a privării de libertate, Direcția de Sănătate Publică Tulcea, instituții cu competență în gestionarea situației epidemiologice la nivel județean.

Astfel, măsurile adoptate progresiv la nivelul sistemului penitenciar și cele impuse de Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României susțin actualele politici publice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 și se raliază obligației sistemului administrației penitenciare de a desfășura și aplica toate activitățile și măsurile necesare în vederea asigurării protejării vieții, integrității corporale și sănătății persoanelor private de libertate aflate în custodie  și, prin extensie, a tuturor cetățenilor.

Cele mai citite articole

Te-ar putea interesa