DGASPC Tulcea recrutează persoane care doresc să devină asistenți maternali profesioniști

de WTA.ro

DGASPC Tulcea recrutează persoane care doresc să devină asistenți maternali profesioniști

Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Tulcea, în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi adopție în proiectul Team-up progres de calitatea îngrijirii alternative a copiilor, POCU, a deschis pentru luna februarie, campania de recrutare a persoanelor care doresc să devină asistent maternal profesionist.

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată care asigură prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul sau creșterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primește în plasament.

Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele sau ambii soți, care îndeplinesc următoarele condiții:

Cele mai citite articole

a) au peste 18 ani;
b) prin comportamentul lor în societate, starea sănătății şi profilul lor psihologic, prezintă garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
c) au în folosința o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament.

Solicitanții vor depune la sediul Serviciului Management de Caz pentru Copil, Monitorizare Servicii Sociale (Tulcea, str. Alunișului, nr. 15, et.1/clădirea Centrului Maternal Tulcea, tel. 0757999901 sau 0759035425), următoarele documente:

  • cerere de evaluare a capacității de a deveni A.M.P (formular tipizat care se completează la sediul serviciului)
  • Curriculum Vitae (formular tipizat care se completează la sediul serviciului)
  • copii de pe actele de stare civilă şi de pe actele de studii ale solicitantului;
  • adeverințe medicale de la medicul de familie, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului si a persoanelor care locuiesc cu solicitantul;
  • certificate de cazier judiciar ale solicitantului si ale persoanelor cu care acesta locuieşte;
  • un document care să ateste dreptul de folosinţă al solicitantului asupra locuinţei.

Cele mai citite articole