Eliberarea concediilor medicale în caz de carantină – DSP Neamț

de WTA.ro
Foto caracter ilustrativ (Sursa: health.ro)

Instrucțiuni pentru eliberarea concediilor medicale în caz de carantină

 1. În scopul prevenirii îmbolnăvirilor asigurații pot beneficia de concediu și indemnizație pentru carantina.
 2. Certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant asiguraților, cărora li se interzice continuarea activității din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita in certificatul eliberat de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publica.
 3. Direcțiile de sănătate publica eliberează certificate in care vor menționa durata perioadei de carantina, ținând cont de recomandările Ministerului Sănătății și de contextul epidemiologic intern/international.
 4. Certificatele de concediu medical in caz de carantina se pot elibera și la o data ulterioara, numai pentru luna in curs sau luna anterioara.
 5. Durata concediilor pentru carantina nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecțiuni.
 6. Dacă durata perioadei de carantina stabilita de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publica depășește 90 de zile, nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
 7. Indemnizațiile pentru carantina se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.
 8. Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru carantina reprezinta 75% din baza de calcul.

In situația concediului pentru carantina, NU se aplica restricția privind durata maxima de 10 zile calendaristice a concediului medical pe care îl poate elibera medicul de familie.   

Cele mai citite articole

Procedura pentru eliberarea concediilor medicale în caz de carantină

 1. Stabilirea carantinei de către personalul direcțiilor de sănătate publica la nivelul punctelor de frontiera pentru persoanele care au călătorit in cel putin in una din zonele afectate sau in care autoritățile au impus restricții de călătorie și luarea in evidenta pentru realizarea monitorizării zilnice.
 2. După stabilirea carantinei, la domiciliu sau in spatiile special amenajate, pentru persoanele cărora li se interzice continuarea activității din cauza unei boli contagioase, direcțiile de sănătate publica eliberează certificate in care vor menționa durata perioadei de carantina, ținând cont de recomandările Ministerului Sănătății și de contextul epidemiologic intern/international.
 3. Certificatul eliberat de direcțiile de sănătate publica poate fi ridicat de aparținătorii persoanei aflate in carantina.
 4. În baza certificatului eliberat de direcțiile de sănătate publică, medicul de familie eliberează certificate de concediu medical in caz de carantina:
  • In cadrul certificatului medical in caz de carantina, se menționează codul de indemnizație „07” și codul de diagnostic „994” – persoane susceptibile de a se fi contaminat cu boli transmisibile.
  • Certificatul de concediu medical in caz de carantina se poate elibera și la o data ulterioara, numai pentru luna in curs sau luna anterioara.
  • Durata concediilor pentru carantina nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecțiuni.
  • Medicul de familie va menționa in certificatul medical perioada de carantina stabilita de direcțiile de sănătate publica.
 5. Certificatul de concediu medical eliberat de către medicul de familie se depune la plătitor.

Sursa: Direcția de Sănătate Publică Neamț

Sursa: ZiarPiatraNeamt.RO

Cele mai citite articole