Evaluarea activităţii desfăşurate de ISU Vâlcea în anul 2019

de WTA.ro

Evaluarea activităţii desfăşurate de ISU Vâlcea în anul 2019


În anul 2019, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea au fost angrenaţi în 7327 de evenimente, din care:

 • 5833 de cazuri de urgenţă asistate de SMURD ;
 • 334 de incendii;
 • 513 de arderi necontrolalate în urma cărora nu au rezultat pagube materiale mari;
 • 126 de alte situaţii de urgenţă ;
 • 20 de acţiuni pentru asistenţa persoanelor ;
 • 307 de acţiuni pentru protecţia comunităţilor ;
 • 194 de deplasări fără intervenţie (182 situaţii de urgenţă la care nu a mai fost necesară intervenţia pompierilor şi 12 alarme false).

– Alte situaţii de urgenţă (misiuni pirotehnice, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, înlăturarea  efectelor inundaţiilor, avarii la utilităţi publice etc.);

– Acţiuni pentru protecţia comunităţilor (asigurare măsuri de apărare împotriva incendiilor la accidente de circulaţie şi pe timpul desfăşurării de evenimente publice, protecţia mediului, salvări de animale etc.);

– Asistenţă persoane (degajări de persoane în urma exploziilor, prăbuşirii sau accidentelor de muncă şi rămase blocate în apartament, ascensor, la înălţime etc.). 

SITUAŢIA COMPARATIVĂ A INTERVENŢIILOR

Pe timpul intervenţiilor, au fost salvați 15 adulți şi au fost asistate 5811 de persoane. Ca urmare a intervenţiilor s-a reuşit salvarea a 162 de animale şi protejarea a bunurilor materiale în valoare de circa 52 de milioane de lei.

Din nefericire, ca urmare a incendiilor au murit 4 persoane (3 bărbați: în vârstă de 60 ani – din localitatea Golești, în vârstă de 74 ani din localitatea Vitomirești, în vârstă de 60 din localitatea Păușești și o femeie în vârstă de 87 de ani din localitatea Amărăști ) şi 18 persoane au fost victime ( atacuri de panică sau arsuri).

În anul 2019 s-au inregistrat 847 de situații: 334 de incendii și 513 de arderi necontrolalate în urma cărora nu au rezultat pagube  materiale mari (459 la vegetaţie uscată; 22 la coş de fum; una la o ghenă de gunoi; 2 la o groapă de gunoi; 12 la deșeuri; unul la resturi furajere; 2 la litiera pădure; 5 la mirişti; 9 alte intervenţii)

Cauzele probabile de producere a incendiilor au fost: 615 utilizarea focului fără respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, 113 legate de jar şi scântei intrat în contact cu materiale combustibile, 68 scurtcircuit electric, 26 efectul termic, 8 autoaprindere, 6 arc sau scântei electrice, 4 trăsnetul, 3 frecare, 2 electricitate statică, 1 efectul termic al curentului electric și una în curs de stabilire.

Din totalul incendiilor, 82,33 % s-au produs la gospodăriile populaţiei (locuinţe, anexe gospodăreşti depozite furaje), iar 17,67 % în alte domenii.

În perioada analizată, s-au înregistrat 126 de intervenţii pentru alte situaţii de urgenţă: 57 de inundaţii, 44 de evenimente publice de amploare care pot genera situaţii de urgenţă, 6 asanări teritoriale de muniţie neexplodată,  o alunecare de teren și 18 alte intervenţii.

Cele mai deosebite intervenţii au fost:

 • Incendiile de fond forestier din localitatea Malaia (în perioada 24.03. –07.04 2019) și localitatea Brezoi (în perioada 02.04- 09.04..2019);
 • Incendiul la societatea comercială de manipulare și depozitare substanțe periculoase din Rm.Vâlcea, str. Someș (în data 03.05.2019),
 • accident de circulație în localitatea Câineni, unde un microbuz și un autoturism au intrat în coliziune și a fost necesară activarea Planului Roșu de Intervenție. Au fost implicate 21 de persone, 13, dintre acestea,  fiind transportate la unități spitalicești (în data 08.2019)
 • Incendiul la societatea comercială de producere a vopselurilor și diluanților din Mihăești (în data 31.08.2019)
 • Incendiul la o societate de sortare și valorificare a deseurilor de cauciuc in Dragasani (în perioada 11- 26.11.2019)

Stingerea incendiilor de fond forestier a fost îngreunată din cauza terenului accidentat, inaccesibil autospecialelor de stingere şi greu accesibil personalului de intervenţie. S-a  acţionat pedestru cu mijloace de primă intervenţie și în sprijinul echipelor de la sol, a intervenit un elicopter cu dispozitiv de stingere, din cadrul I.G.Av.

La incendiile de la cele 3 societăți comerciale, pentru protecția populației din zona de manifestare a incendilor, au fost transmise mesaje de avertizare prin intermediul aplicației RO-ALERT cu privire la raza posibilă a fi afectată de norul de fum și modul de comportare în astfel de situații.

Pentru creşterea nivelului de pregătire a personalului şi verificarea viabilităţii planurilor de răspuns, precum şi a îmbunătăţirii concepţiei de intervenţie, au fost organizate şi desfăşurate o serie de exerciţii, după cum urmează:.

 • 4 exerciţii de cooperare pentru antrenarea structurilor specializate în gestionarea situațiilor de urgenţă generate de: furtuni și viscol, schimbări radicale de temperatură și precipitații sub formă de lapoviță și zăpadă specifice sezonului rece cu pagube însemnate în orașul Brezoi; incendiu de vegetasție uscată, inclusiv fond forestier cu pagube la Ocolul Silvic Roman – Horezu; accidente, avarii, explozii şi incendii în activităţi de transport şi depozitare produse periculoase, la operatorul economic din comuna Lungeşti; seism major, cu pagube însemnate în municipiul Rm.Vâlcea, la centrul comercial de pe strada Ferdinand nr. 38..
 • Exercițiul Internațional EU MODEX LOT 3 Montana-Bulgaria.

În anul 2019, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al judeţului Vâlcea au efectuat 1536 de controale de specialitate.

Pe timpul controalelor şi verificărilor planificate şi executate în anul 2019, inspectorii au constatat 5160 deficienţe, cu sprijinul factorilor de conducere, au fost soluţionate operativ un număr de 637 deficienţe. Nu au fost constatate stări de pericol de incendiu.

Au fost verificate: 20 de construcţii hidrotehnice, 90 de adăposturi de protecţie civilă şi 2 puncte de comandă

În anul 2019, au fost planificate şi executate 12 antrenamente lunare de alarmare publică, denumite generic „Miercurea sirenelor”, 24 de exerciţii bilnare de înştiinţare-avertizare şi 44 de exerciţii de alarmare publică şi evacuare în cazul producerii situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii şi alunecări de teren sau pe timpul atacului din aer.

Pentru avertizarea și alarmarea populației despre posibilitatea producerii sau producerea unor situații de urgență, au fost transmise un număr  de 22 alerte prin sistemul RO-ALERT, iar pentru testarea funcționării aplicației și a modificărilor survenite pe parcursul anului, au fost transmise către populație un număr de 13 alerte

Pentru încălcările constatate au fost aplicate un număr de 3431 de sancţiuni în cuantum de 933.000 lei.

Pe timpul efectuării controalelor s-au desfășurat 937 exerciții de pregătire: 913 de alarmare, evacuare şi intervenţie la locul de muncă și 24 în situaţii de protecţie civilă

După analizarea documentaţiilor depuse, au fost  eliberate 91 avize, 47 de autorizaţii de securitate la incendiu şi două avize de protecţie civilă pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă. Au fost avizate 40 planuri de intervenţie.

Au fost eliberate 20 de acorduri pentru organizarea jocurilor de artificii cu mijloace pirotehnice, 3 acorduri pentru comercializarea artificiilor, 34 de puncte de vedere. Au fost asigurate: 102 de asistențe de specialitate și 74 de participări la comisii comune..

În anul 2019, Inspecţia de Prevenire a soluţionat, în termen legal, 64 de petiţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi cinci în domeniul protecţiei civile.

Pe linia pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă a autorităţilor, personalului serviciilor voluntare şi private, inspectorilor de protecţie civilă, cadrelor tehnice şi elevilor au fost organizate: 2 convocări de pregatire semestrială cu şefii SVSU, o convocare  anuală cu şefii centrelor operative cu activitate temporară / inspectorii de protecţie civilă / cadre tehnice, o  convocare de pregătire, anuală, cu şefii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă,  de la instituţii publice şi operatori economici, o  convocare de pregătire, anuală, cu şefii celulelor de urgenţă din cadrul operatori economici, o  convocare de pregătire, anuală, cu personalul unitaţilor de cult religios, o  convocare de pregătire, anuală, cu conducătorii operatorilor economici, o convocare  anuală cu şefii centrelor operative cu activitate temporară / inspectorii de protecţie civilă / cadre tehnice.

De asemenea, s-a desfăşurat etapa judeţeană a “Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi ale serviciilor private pentru situaţii de urgenţă”. La această competiție, locul I a fost ocupat de echipajul SVSU al oraşului Călimăneşti și echipajul SPSU al SC Oltchim SA.

A fost îndrumată activitatea cercurilor tehnico-aplicative de elevi şi s-au organizat concursurile cercurilor tehnico-aplicative de elevi: „Prietenii Pompierilor” şi ,,Cu viaţa mea apăr viaţa!” ”. Aceaste competiții au fost câștigate elvii Liceului ,, Gheorghe Surdu “ Brezoi  și la gimnaziu de  cei ai Şcoali Gimnazială Popeşti, din comuna Goleşti.

Pe parcursul anului s-au derulat 3 campanii naţionale de informare şi sensibilizare: ,,Vreau să fiu voluntar”, – pentru cooptarea în rezolvarea situaţiilor de urgenţă a populaţiei civile, „RISC- Siguranţa nu e un joc de noroc!” – în vederea reducerii victimelor şi a numărului de incendii şi „Nu tremur la  cutremur”- pentru conştientizarea şi pregătirea populaţiei pentru a reacţiona corect în situaţia producerii unui cutremur.

Secretariatul Tehnic Permanent a monitorizat împreună cu specialişti din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, zonele care s-au confruntat cu situaţii de urgenţă, întocmindu-se 75 de note de constatare şi procese verbale.

Rezultatele notabile obţinute de personalul Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Vâlcea la competiţii în anul 2019 :

Plutonier  major  Cîrciumaru Cristian și plutonier major Petria Rareș au ocupat locul II la proba „acordarea primului ajutor calificat” – scenariu complex, din cadrul Competiţiei Mondiale de Salvare desfășurată în Franța, în perioada 12-15 septembrie și împtrună cu plutonier major Gavrilei Lucian, plutonier adjutant Ciortan Ovidiu, au ocupat locul II la proba Acordarea Primului Ajutor Calificat, a Competiției Naționale de Descarcerare și Acordare a Primului Ajutor Calificat.

Plt.maj.  Oprea Teodor-Alexandru a obţinut locul II la săritura în înălţime, IV la săritura în lungime și la 110 m garduri – la Jocurile Mondiale ale Poliţiştilor şi Pompierilor din Chendou-China, în perioada 08 -18.08.2019; locul II la alergare de viteză pe distanţa de 100 m şi locul III la  săritura în lungime cu elan – la etapa finală A.S.P.R.;

Plt.adj.şef  Fălcuţă Eugen-Alexandru a obţinut locul III la săritura în lungime cu elan şi alergare de viteză pe distanţa de 100 m – la etapa finală A.S.P.R. 

SERVICIUL LOGISTIC

În urma demersurilor făcute în anul 2017 către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind unele aspecte referitoare la G.I. nr. 2 Govora din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vălcea, având în vedere prevederile art. 9 din O.M.A.I. nr. 360/2004 privind asigurarea structurilor cu spații dotate adecvat pentru lucru, pregătire, cazare, garare, adăpostire și întreținerea  mijloacelor de intervenție, unitatea a obținut de la eșalonul superior acordul de principiu privind relocarea acesteia în localitatea Bunești. Motivul solicitării relocării l-a constituit condițiile improprii pe care le oferă spațiile în care garda își desfăsoară activitatea, menținerea/reducerea timpului de răspuns în localitățile in care subunitatea intervine în situația mutării acesteia într-o nouă locație, precum și faptul că modificarea locului de dispunere nu determină costuri suplimentare la nivelul unității.

Prin Hotărârea nr 27 din 21.04.2017 Consiliul local Bunești a hotărât:

alocarea unui teren în suprafață de 2000 mp și construirea unei clădiri destinate unei unități de pompieri militari în scopul prevenirii și gestonării situațiilor de urgență;

– transmiterea în administrare, după finalizarea lucrărilor de construire si  branșarea la utilități, Ministerului Afacerilor de Interne prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență “ General Magheru“ al Județului Vâlcea.

 În prezent lucrările de construire sunt finalizate obiectivul fiind dat în folosință gratuită inspectoratului conform procesului – verbal de predare – primire nr. 230.022/OP din 12.12.2019, ulterior urmând a se demara procedura de transmitere în administrarea M.A.I., prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență “ General Magheru“ al Județului Vâlcea.

Caracteristici tehnice și paramerii specifici obiectivului de investiții

 • Regim de înălţime – P
 • S construită = 465,30 mp
 • S construit-desf. = 465,00 mp
 • S utilă=401.88 mp

Valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, în conformitate cu devizul general:

Obiectiv investițielei fără TVAlei cu TVA
Valoarea totală684.628814.708
Din care C+M657.078781.924

 Pentru transformarea Punctului de lucru Horezu în subunitate de intervenție independentă, cu rang de stație de pompieri, precum și înființarea unui punct de lucru în localitatea Voineasa – punct Obârșia Lotrului, personalul Serviciului Logistic, a sprijinit activitatea prin întocmirea situației cu necesarul de spații, schițe / planuri pentru subunitățile propuse. Având în vedere că până la data prezentei infrastructura necesară nu a fost realizată de către autoritățile în cauză – Consiliul Județean Vâlcea și Primăria Orașului Horezu, indicatorii de performanță nu au putut fi realizați.

Garda de Intervenție Măciuca nu a putut fi dotată cu o autospecială de intervenție modernă pentru stingerea incendiilor, în scopul reducerii timpului de răspuns în raionul de intervenție, având în vedere că în anul 2019 unității nu i-au fost distribuite de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Având în vedere că la nivelul unității nu s-au primit prin distribuție de la eșalonul superior autospeciale pentru stingerea incendiilor, indicatorul de performanță privind înlocuirea autospecialelor de stingere din dotarea subunităților operative care au durata normală de exploatare depășită sau care nu mai prezintă eficiență la intervenții, nu a putut fi realizat.

Permanent au fost luate măsuri pentru menținerea în stare de operativitate a tehnicii de intervenție astfel: s-au efectuat reviziile tehnice periodice, s-au efectuat reparațiile apărute accidental în atelierul unității, la B.R.T.I. Dragalina și în service-uri specializate.

Au existat situații în care procentul de minim  90% zilnic, ambulanțe în intervenție, nu a putut fi atins, având în vedere defecțiunile frecvente și simultane. Defecțiunile accidentale au apărut mai frecvent, având în vedere vechimea autospecialelor și rulajul mare al acestora. Majoritatea reparațiilor au fost executate în service-uri specializate.

În anul 2019 au fost introduse în intervenție 6 ambulanțe noi VW Transporter T6 – tip B, primite prin distribuție de la eșalonul superior, fapt ce a determinat o scădere semnificativă a situațiilor în care nu s-a respectat procentul de minim  90% zilnic ambulanțe în intervenție.

Defecțiuni frecvente au apărut și la autospecialele de tip APCA Roman, având în vedere vechimea acestora. Reparațiile au fost executate în atelierele unității și la B.R.T.I. Dragalina.

Modul de îndeplinire

Creșterea calității vieții personalului din inspectorat s-a realizat prin acordarea drepturilor care i se cuvin conform reglementărilor legale în vigoare, în proporție de 100%, din punct de vedere al drepturilor de echipament, normelor de hrană și indemnizațiilor pentru plata chiriei și pentru plata ratei ca urmare a achiziționării unui spațiu de locuit.

La nivelul unității forma de hrănire aprobată este prin pachet individual.

În anul 2019 unitatea a participat la șaptisprezece misiuni care au depășit 4 ore și a fost acordat suplimentul 2000 calorii pentru un efectiv de 805 cadre în valoare totală de 15.534,43 lei și apă minerală în baza normei de hrana 12 suplimentul „D” pentru un efectiv de 409 cadre. Au fost achiziţionate si depozitate un număr de 311 pachete de hrana pentru asigurarea suplimentului de 2000 de calorii în valoare de  5.016,27 lei din care pană la 31.12.2019 au fost distribuite 276 pachete.

Pentru animalele de serviciu din dotare a fost solicitată și achiziţionată hrană in valoare de 2.565,35 lei și medicamente în valoare de 269,99 lei, conform prescripţiilor medicului.

În perioada analizată nu au fost evenimente negative pe linia sănătăţii şi siguranţei alimentelor.

     În anul 2019, principalele activităţi desfăşurate pe linie de echipare au fost:

– actualizarea valorii financiare a drepturilor restante de echipament pentru anul 2018 la toate cadrele militare în activitate;

–  acordarea drepturilor de echipare în natură pentru anul 2018 reportate în anul 2019 în valoare de 265.914,39 lei și a contravalorii drepturilor de echipare restante în bani pentru anul 2018 în valoare de 13.914,00 lei, restanţele achitate/distribuite fiind evidenţiate în „Rapoartele de echipament” pe anul 2019;

– întocmirea situaţiei centralizatoare pe talii şi mărimi cu necesarul de articole de echipament din compunerea uniformelor militare pe anul 2019;

– efectuarea analizei modului în care au fost stabilite şi evidenţiate în anul 2019 drepturile de echipament în natură, şi sumele de bani acordate;

– achitarea contravalorii drepturilor de echipare pentru douăsprezece luni aferente anului 2019, în sumă de 1.493.518,00 lei;

– distribuirea integrală a articolelor de echipament aferente anului 2019 în valoare totală de 30.732,47 lei;

– completarea rapoartelor de echipament cadre și a bazelor de calcul aferente, în funcție de mișcările de personal și solicitările din rapoartele personale, rezultând astfel o valoare totala a echipamentului pentru anul 2019 în sumă de 1.570.852,12 lei compusă din:

 • cotă parte anuală uniformă reprezentare și serviciu în valoare de 1.546.846,54 lei;
 • cotă parte anuală uniformă ceremonie în valoare de 3.326,67 lei;
 • drepturi echipament la avansarea în gradul militar următor în valoare de 8.749,00 lei;
 • drepturi echipament la prima acordare a gradului 10.483,00 lei;
 • cotă parte anuală căciulă pentru ofițeri cu grad de colonel bărbați/femei în valoare de 329,00 lei;
 • drepturi la avansare în corpul ofiţerilor în valoare de 1.117.91 lei;
 • valoare drepturi echipament distribuite în 2018 cu anticipație în contul drepturilor 2019 în valoare de 64.607,40 lei.

S-au actualizat bazele de calcul conform ultimelor precizări transmise de I.G.S.U. privind modul de acordare a drepturilor de echipament.

În baza solicitărilor înscrise în rapoartelor personale de echipament a fost întocmită și transmisă Situația privind necesarul de fonduri pentru echiparea personalului militar în anul 2020 rezultând astfel drepturi cotă parte anuala în valoare de 1.557.029 lei, compusă din:

 • 573 lei în natură (solicitări pe rapoartele de echipament);
 • 481.456 lei în bani (prevedere anuală).

Urmare a solicitărilor efectuate, a fost recepţionat, în baza distribuţiilor efectuate de eșalonul superior, echipament de protecţie în valoare totala de 295.427,32 lei ce a fost repartizat detaşamentelor, cuprinzând:

 • Cască de protecție pentru pompieri = 40 cpl,
 • Combinezon SMURD = 31 buc,
 • Șapcă vară SMURD = 31 buc,
 • Șapcă iarnă SMURD = 31 buc,
 • Mănuşi de protecţie pentru pompieri = 130 per,
 • Complet modular pentru personalul SMURD = 25 cpl,
 • Costum de protecție pentru pompieri = 56 buc.

Au fost întocmite baze de calcul pentru stabilirea indicatorilor care participă la intervenţii, situaţia existentului, şi a cantităţilor retrase la echipamentul special de protecţie şi lucru.

Pe linia echipării, pentru bunurile materiale retrase la casare în anul 2018, au fost întocmite și înaintate eșalonului superior spre aprobare listele cu bunuri materiale altele decât mijloacele fixe propuse pentru declasare și casare și după aprobare a fost efectuată casarea. Periodic a fost înaintat la I.G.S.U. – D.L. necesarul de imprimate tipizate.

In cadrul gestiunii „Rechizite tipizate” au fost recepţionate materiale, pentru asigurarea necesarului efectivelor, urmare a ordinelor de distribuţie de la eşalonul superior în valoare totala de 4.256,87 lei si a achiziţiilor locale in valoare totala de 14.121,67 lei.

S-au efectuat casările în cadrul gestiunii ” Sigilii ştampile” în baza listelor cu propunerile pentru declasare și casare aprobate de către eşalonul superior .

Pentru înlocuirea ştampilelor scoase din uz au fost apovizionate de la eşalonul superior un număr de 6 (șase) Ştampile cu Stema României de 30 mm în valoare totala de 102,66 lei și s-au achiziționat pe plan local, urmare a solicitărilor, doua ștampile în valoare totala de 135,00 lei.

Îmbunătățirea condițiilor de lucru din inspectorat s-a realizat și prin realizarea următoarelor achiziții:

Cu fonduri alocate inspectoratului s-au achiziționat:

– 50 stingătoare P6 pentru dotarea clădirilor / spațiilor inspectoratului conform normelor de prevenire și stingere a incendiilor;

– mobilier nou pentru dotarea Dispeceratului Integrat realizat la nivelul inspectoratului: birouri de lucru, vestiare, dulapuri metalice, casetiere metalice;

– aparate de aer condiționat pentru încăperile în care se lucrează cu tehnică de calcul;

– scaune de birou.

       Cu fonduri alocate de către Consiliul Județean Vâlcea s-au realizat următoarele dotări:

– aparate de aer condiționat pentru încăperile în care se utilizează tehnică de calcul;

Cele mai citite articole

– televizoare pentru dotarea Dispeceratului Integrat și a Punctului de lucru din localitatea Bunești;

– Cazarmament constând în saltele, scaune, lenjerii pat, perne, pilote și jaluzele pentru dotarea Punctului de lucru din localitatea Bunești;

– 100 de fișete metalice pentru depozitarea echipamentului și mijloacelor de intervenție de către personalul operativ;

– 28 Scaune pentru Dispeceratului Integrat;

– Podea tehnologică pentru sala cu destinația de Centru județean de coordonare și conducere a intervenției;

– scule electrice de mână;

– 4 frigidere.

Au fost întocmite planurile de exploatare și de asistenţă tehnică şi reparaţii pentru anul 2019. S-au stabilit materialele tehnice necesare îndeplinirii corespunzătoare a misiunilor specifice, conform solicitărilor structurilor inspectoratului și s-au făcut demersuri pentru achiziționarea acestora, în limita fondurilor bugetare alocate.

S-a stabilit necesarul de reparații generale și capitale la autospecialele de producție internã, care se efectueazã la Baza de Reparații Tehnicã de Intervenție – Dragalina. Totodată pentru defecțiunile accidentale apărute pe parcursul anului 2019, s-au înaintat solicitări la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru aprobarea introducerii în reparație a autospecialelor sau a unor ansamble ale acestora, dintre care amintim: o autospecială pentru reparație generală și reparație motor.  Pentru autospecialele de producție străină reparațiile și reviziile s-au executat în service-uri specializate.

Personalul serviciului s-a preocupat permanent pentru menținerea în stare de operativitate a mijloacelor de mobilitate terestrã și navalã, prin efectuarea la timp a reviziilor și reparațiilor.

În anul 2019 s-au efectuat următoarele activități:

– 66 inspecţii tehnice periodice;

– revizii la toate utilajele de descarcerare aflate în inventarele de complet ale autospecialelor din dotarea unităţii;

–  36 revizii tehnice anuale efectuate la agenţi economici autorizaţi;

–  28 revizii tehnice anuale efectuate în atelierul unităţii.

–  46 reparaţii curente efectuate la agenţi economici autorizaţi;

–  7 reparaţii curente efectuate în atelierul unităţii.

Tehnica de intervenție, mijloacele de transport, motoagregatele precum și mijloacele navale au fost alocate la drepturi prin O.Z.U. nr. S/1 din 03.01.2019, precum și pe parcursul anului, în funcție de intrarea în dotare a altor mijloace de intervenție.

Evenimentele tehnice și accidentele de circulație au fost prevenite prin următoarele tipuri de activități: instruiri și reinstruiri periodice privind circulația pe drumurile publice, instruiri privind modul de exploatare a tehnicii din dotare, prelucrări privind sintezele primite de la eșalonul superior referitoare la accidentele rutiere în care a fost implicat personal din M.A.I., controale și verificãri cu privire la modul de exploatare al autospecialelor. În conformitate cu prevederile legislației în vigoare și cu planificãrile eșalonului superior, personalul a executat cursuri de perfecționare/ specializare pentru îndeplinirea corectă și legalã a sarcinilor repartizate.

Consumuri de carburanți înregistrate în anul 2019 s-au încadrat în normele de consum aprobate, rezultând consumuri totale anuale astfel:

– Consum anual benzinã: 7.000 litri, rezultând un consum mediu lunar de 583 litri;

– Consum anual motorinã: 90.000 litri, rezultând un consum mediu lunar de 7.500 litri.

Dotarea echipajelor de intervenție cu tehnică, mijloace și echipamente de intervenție și protecție care să permită reducerea timpului de răspuns în situații de urgență s-a executat  prin Consiliul Județean Vâlcea.

Cu fondurile existente la nivelul inspectoratului, în anul 2019 s-au achiziționat stingătoare pentru înlocuirea celor existente în completele autospecialelor și pentru realizarea unei rezerve de înlocuire.

    Prin distribuții de la  Inspectoratul General pentru Situații de Urgență s-au primit următoarele dotări:

-1 complet Autoturism Dacia Logan;

-1 complet Ambulanță tip C – Renault Master;

-3 complete Ambulanță tip B – VW Transporter;

-1 complet Tabără mobilă pentru persoane sinistrate + Bucătărie rulantă auto;

-1 complet Autoturism Dacia Duster;

-1 complet Autoutilitară Dacia Doker;

– 40 complete cască de protecție PSI de culoare roșie;

– 31echipamente de protecție SMURD – combinezon, șapcă vară, șapcă iarnă;

– 25 complete modulare de protecție SMURD;

– 56 echipamente de protecție tip Nomex;

– 130 perechi mănuși de protecție;

Cu fonduri puse la dispoziție de către Consiliul Județean Vâlcea s-au achiziționat următoarele:

– 6 Pistoale de refulare a apei de înaltă presiune tip D cu impuls;

– 2 Corturi având destinația de Post medical avansat cu aria de 42 mp, respectiv 29 mp.

– 1 Autospecială de intervenție – Autoutilitară Pick-up 4X4 pentru intervenție rapidă în teren accidentat;

În anul 2019, s-au efectuat următoarele lucrări de reparaţii de întreţinere în valoare de 152.914.57 lei, astfel:

IMOBILDESCRIEREA LUCRĂRIIVALOARE
“Pavilon administrativ” cu nr. de cadastru intern 48-145-01

Râmnicu Vâlcea

Construcţii73585.38 lei
“Pavilon administrativ” cu nr. de cadastru intern 48-145-01

Râmnicu Vâlcea

Instalaţii41876.60 lei
Detașamentul de Pompieri Drăgășani:

Pavilion administrativ + garaj;

Sediu G.I. Grădiștea;

Sediu G.I. Măciuca, 48-146-01

48-155-03

48-392

Construcţii31810.60 lei
Sediul II Inspecția de Prevenire

48-391-01

Instalaţii5641.99 lei

Alocarea la consumurile normate de utilităţi a fost făcută în baza „Programului de Asigurare Logistică pentru anul 2019 al I.S.U.J. „General Magheru” al judeţului Vâlcea”  avizat de ordonatorul terțiar de credite  şi a procesului verbal de alocare la drepturi de combustibili pentru încălzirea spaţiilor nr. 800.345 din 14.01.2019.

În anul 2019 a fost achiziţionată cantitatea de 207,00 tone lemne de foc, necesară pentru  încălzirea spaţiilor Gărzii de Intervenţie Brezoi, Govora, Măciuca şi Grădiștea.

Unitatea s-a încadrat în normele de consum la utilităţi: apă, gaze naturale, motorină, lemne de foc, în conformitate cu normele de consum și contractelor de furnizare încheiate cu societăţile de resort.

În sectorul Patrimoniu Imobiliar nu au fost înregistrate evenimente deosebite care să influenţeze parametrii tehnico – funcţionali ai clădirilor şi instalaţiilor aferente.

Clădirile aflate în administrarea unităţii asigură condiţii optime de lucru şi odihnă a personalului, de garare pentru tehnica de intervenţie şi de transport şi pentru depozitarea, păstrarea şi conservarea bunurilor materiale aflate în evidenţa unităţii;.

Dotarea și relizarea spațiului cu destinația Dispecerat integrat la sediul I.S.U.J. Vâlcea

În conformitate cu ordinul nr. 16483 din 01.08.2019, ordinul nr. 16488 din 02.08.2019 și a Notei privind prezentarea propunerilor de integrare a dispeceratelor de preluare a apelurilor de urgență transmise prin SNUAU 112, cu numărul 19875 din 01.08.2019, aprobată de către viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, ministrul afacerilor internelor, interimar, la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,GENERAL MAGHERU” al judeţului Vâlcea, s-a analizat posibilitatea înființării dispeceratului integrat de urgență, care să permită desfășurarea activității dispecerilor tuturor agențiilor specializate de intervenție (ISUJ, SAJ, SMURD, IPJ și IJJ) precum și a personalului centrului unic pentru apeluri de urgeță (STS).

La nivelul I.S.U.J. Vâlcea au fost identificate posibilități de extindere a spațiului în care își desfășoară în prezent activitatea dispeceratul I.S.U.J. Vâlcea, prin  desființarea pereților de  compartimentare ce delimitează incăperile P20, P21, P22, P30, P31 amplasate la parterul clădirii C1, nr. de cadastru intern 48-145-01, anul construirii 1989, proiect tip nr P 109, regim de inălțime D+P+3E, structura – cadre beton armat  cu închideri și compartimentări din zidărie de caramidă.

În prezent lucrările de amenajare a spațiilor sunt finalizate și dotate corespunzător.

Extinderea spațiul în care se desfășoară în prezent activitatea C.J.C.C.I. Vâlcea

În conformitate cu O.U.G. nr. 21 din 2004 cu actualizările și completările ulterioare, la nivelul judeţelor şi al Municipiului Bucureşti se înfiinţează centre de coordonare şi conducere a intervenţiei care asigură analiza, evaluarea situaţiei şi coordonarea acţiunilor de intervenţie şi asigură suportul decizional al comitetelor judeţene, respectiv al Municipiului Bucureşti.

Activitatea pe cele trei nivele (C.N.C.C.I., Centre Operative şi C.J.C.C.I.) va avea atât caracter PROACTIV (desfăşurarea unor activităţi în condiţiile unor stări potenţial generatoare de situaţii de urgenţă) cât şi REACTIV (răspuns la situaţiile de urgenţă pe măsura producerii

          În prezent, C.J.C.C.I. Vâlcea funcționează la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „GENERAL MAGHERU” al judeţului Vâlcea, într-un spațiu care nu dispune în totalitate de dotarea necesară funcționării în condiții optime (mobilier, echipamente și sisteme informatice specifice etc).

CJCCI Vâlcea este compus din reprezentanţi ai instituţiilor judeţene descentralizate sau deconcentrate, reprezentate în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

Funcţionarea în regim de rutină a C.J.C.C.I. Vâlcea este asigurată de către personal din cadrul ISUJ Vâlcea, ceea ce denotă necesitatea funcționării în continuare la sediul I.S.U.J. Vâlcea.

La nivelul I.S.U.J. Vâlcea au fost identificate posibilități de extindere a spațiului în care se desfășoară în prezent activitatea C.J.C.C.I. Vâlcea, fiind necesară doar modernizarea spațiului și achiziționarea echipamentelor specifice. În prezent au fost luate aprobările pentru modificările de compartimentare a spațiilor.

Achizitii publice:

În  anul 2019, unităţii i-au fost puse la dispoziţie următoarele fonduri financiare:

– Pe TITLUL II    bugetul în 2019 este de  1212,00 mii lei

EXECUŢIA BUGETARĂ a fost 100%

FINANCIAR:

Volumul şi structura bugetului pe anul 2019 în comparație cu anul 2018, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”General Magheru” al județului Vâlcea, se prezintă astfel:

 • TITLUL I – 103,40
 • TITLUL II – 212,00

Defalcat, execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, la Capitolul 61.05 sursa A „Protecţia civilă şi paza contra incendiilor”, se prezintă astfel:

 • Titlul I “Cheltuieli de personal” 101,40
 • Titlul II “Bunuri si servicii” 212,00

Din bugetul de 42.103,40 mii lei, aprobat la capitolul 61.05 sursa A „Protecţia civilă şi paza contra incendiilor”, în anul 2019, la Titlul I „Cheltuieli de personal”, suma de 42.101,40 mii lei a asigurat plata soldelor şi salariilor precum și a contribuţiilor aferente numărului de indicatori aprobaţi în finanţare (100,00 %) pondere de utilizare a bugetului).

 La Titlul II „Bunuri şi servicii” din fondurile aprobate pe anul  2019 în sumă de 1.212 mii lei, suma de 1.211,74 mii lei, a asigurat achitarea de bunuri și servicii, reparații curente, hrană, medicamente, bunuri de natura obiectelor de inventar, deplasări interne, consultanță și expertiză, pregătire profesională, protecția muncii și alte cheltuieli (99,98%) pondere de utilizare a bugetului).

La Capitolul 68.06. sursa A „Asistenţă socială pentru familie şi copii”, bugetul alocat în    anul 2019, este de 73,500 lei, iar creditele bugetare în  sumă de 73,500 lei au asigurat plata pentru anul 2019, astfel:

– indemnizaţiei pentru concedii pentru creşterea copilului;

– stimulentelor în locul indemnizaţiei pentru creşterea copilului;

ACCESAREA FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 şi O.M.I.R.A. nr. 597/2008 cu modificările şi completările ulterioare în anul 2018 s-au executat lucrările de “elaborare audit energetic, raportul de audit energetic, certificat energetic, documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv a temei de proiectare), documentație pentru obținerea avizelor și acordurilor, constituirea dosarului de finanțare, pregătirea acestuia pentru încărcare în aplicația MySMIS, completarea/introducerea Formularului cererii de Finanțare și a tuturor anexelor/machetelor în aplicația electronică MySMIS” pentru realizarea obiectivului de investiții:

“Modernizare în vederea creșterii eficienței energetice a sediului Gărzii de intervenţie nr. 3  Brezoi din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “General Magheru” al județului Vâlcea”, în vederea accesării fondurilor externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, în cadrul apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/B/2/SV, Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest OLTENIA;

Cele mai citite articole

Te-ar putea interesa