Hunedoara: S-a votat documentația pentru reabilitarea Liceului Tehnologic „C. Bursan”

de WTA.ro

În ședința de Consiliu Local care a avut loc vineri, 14 februarie 2020, consilierii locali ai municipiului Hunedoara au aprobat prin vot documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea / Modernizarea / Dotarea unităților de învățământ profesional și tehnic (licee tehnologice și școli profesionale) din municipiul Hunedoara – Liceul Tehnologic «Constantin Bursan», atelier școală + corp liceu”.

Proiectul este finanțat din fonduri europene și are o valoare de 15.919.60 lei (adică aproximativ 3,3 milioane de euro) și include:

» CLĂDIRE LICEU

Prin reabilitarea clădirii liceului se propun următoarele categorii de intervenții:

DESFACERI:

– jgheaburilor și burlanelor existente;

– învelitoare din țigla existentă;

– șipci din lemn;

– pazie și streașină înfundată existentă;

– elemente deteriorate din șarpanta din lemn;

– glafuri exterioare și interioare existente;

– tâmplării interioare și exterioare;

– instalații electrice, de încălzire și sanitare;

– finisaje interioare și exterioare;

– podeste și trepte exterioare conform propunerilor tehnice făcute în partea desenată;

REFACERI:

– șarpanta din lemn;

– învelitoare din țiglă inclusiv elementele de preluare și dirijare a apelor pluviale (jgheaburi și burlane)

– montare tâmplării noi interioare și exterioare;

– anveloparea clădirii – demisol, parter, pereți exteriori, pe planșeul dispus peste etajul 3 al clădirii;

– finisaje interioare și exterioare;

– instalații sanitare, de încălzire și electrice;

– montare opritori de zăpadă;

Se propune reabilitarea unui corp liceu care sa respecte următoarele condiții impuse:

– încadrarea din punct de vedere urbanistic în zona (regim de înălțime, P.O.T., C.U.T., retrageri, aliniamente, distanțe minime față de clădirile învecinate, circulații auto și pietonale, parcări etc).

– respectarea funcțiunilor, suprafețelor minimale etc.

– alegerea unor soluții tehnice estetice, eficiente și economice pentru obținerea unor costuri minimale de investiție.

Astfel, se propune:

– înlocuirea învelitorii cu învelitoare din țiglă și revizuirea șarpantei din lemn a clădirii studiate;

– anveloparea clădirii la nivelul planșeului de la subsol, a pereților exteriori și la nivelul acoperișului;

– refacerea finisajelor interioare și exterioare ale clădirii;

Cele mai citite articole

– refacerea instalațiilor interioare – electrice, sanitare și de încălzire.

Revizuirea șarpantei și refacerea învelitorii peste etajul clădirii impune și realizarea unei astereli din lemn care rigidizează șarpanta și oferă un suport pentru hidroizolație. Avantajele sunt oferite de faptul că nu mai trebuie făcute lucrări de întreținere a învelitorii în timp scurt și se oferă o protecție mai mare la infiltrații de ape meteorice oferind condiții mai bune pentru o bună desfășurare a activităților educaționale.

Soluția pentru pereți exteriori, tâmplăria exterioară + pentru pardoselile interioare și planșeul peste ultimul nivel+ Soluții pentru instalația interioară de încălzire, preparare apă caldă de consum și instalația de iluminat interior.

» CLĂDIRE ATELIER ȘCOALĂ
thumbnail (1)

Prin reabilitarea clădirii se propun următoarele categorii de intervenții:

DESFACERI:

– jgheaburi și burlane existente;

– învelitoare din țiglă existentă;

– șipci din lemn;

– pazie și streașină înfundată existentă;

– elemente deteriorate din șarpantă din lemn;

– glafuri exterioare și interioare existente;

– tâmplării interioare și exterioare;

– instalațiilor electrice, de încălzire și sanitare;

– finisajelor interioare și exterioare;

– podestelor și treptelor exterioare .

REFACERI:

– revizuire șarpantă din lemn;

– învelitoare din țiglă inclusiv elementele de preluare și dirijare a apelor pluviale (jgheaburi și burlane)

– montare tâmplării noi interioare și exterioare;

– anveloparea clădirii – parter, pereți exteriori, pe planșeul dispus peste etajul 1 al clădirii;

– finisaje interioare și exterioare;

– instalații sanitare, de încălzire și electrice;

– montare opritori de zăpadă;

Soluția propusă pentru pereți exteriori, tâmplăria exterioară + pentru pardoselile interioare și planșeul peste ultimul nivel+ Soluții pentru instalația interioară de încălzire, preparare apă caldă de consum și instalația de iluminat interior.

Ne propunem ca prin implementarea acestui proiect să obținem o economie de 60% la energie! De asemenea, vom reduce emisiile anuale de carbon cu 45%.

De asemenea, în cadrul acestui proiect, Liceul Tehnologic „Constantin Bursan” va fi dotat cu un teren multifuncțional de sport, cu dimensiunile de 20×40 metri în interiorul liniilor de joc, cu un spațiu de siguranță de 2,5 m, dispus perimetral. Dotările terenului includ 4 porți prevăzute cu plase și accesorii de prindere.

Liceul Tehnologic „Constantin Bursan” va beneficia și de un cabinet medical nou, care va fi amplasat în incinta Atelierului liceului.

Tot în cadrul ședinței din 14 februarie a fost aprobată și lista obiectivelor de investiții pe anul 2020, care cuprinde și finanțarea proiectului „Realizarea instalației de încălzire cu centrală termică la «Corp Atelier» și «Clădire Liceu».

În luna februarie, Primăria municipiului Hunedoara a susținut financiar un stagiu de formare practică în domeniul protecției mediului pentru un grup de șapte elevi și profesorul însoțitor, de la Liceul Tehnologic „Constantin Bursan”Stagiul de formare va avea loc în perioada 17-30 mai 2020, la Centrul de Formare Profesională EANIP din Tione, regiunea Trento din Italia. Sprijinim astfel educația tinerilor și încurajăm inițiativele comunitare ale acestora în domeniul activităților educative formale, de pregătire profesională inițială și în activitățile educative nonformale.

 

Post-ul Hunedoara: S-a votat documentația pentru reabilitarea Liceului Tehnologic „C. Bursan” apare prima dată în Hunedoara Libera.

Cele mai citite articole