Informații despre eliberarea cardului de sănătate UE duplicat și plata acestuia

de WTA.ro

Aducem la cunoștința asiguraților că potrivit Ordinului CNAS  Nr. 1151/2019 din 12 decembrie 2019 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurat  publicat în Monitorul Oficial nr. 39/21.01.2020, persoanele care solicită înlocuirea cardului european de asigurări sociale de sănătate, vor putea beneficia contra cost, de un card european duplicat a cărui perioadă de valabilitate nu va putea depăşi perioada de valabilitate a cardului iniţial.

Suma ce se suportă de asigurat este de 8,33 lei care se achită atât la casieria instituției cât și prin instrumente bancare.

Contul în care se poate efectua plata este RO49TREZ 6415005XXX000127 CUI 3429350 CAS Tulcea

În sistemul de asigurări sociale de sănătate se eliberează cardul european duplicat la solicitarea persoanei asigurate, după cum urmează:

    a) în cazul pierderii, furtului sau deteriorării cardului european emis iniţial;

    b) în cazul modificării datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului european emis iniţial;

    c) alte situaţii justificate.

Față de situația anterioară ( pentru situațiile de mai sus), când se eliberau CIP-uri ( certificate de înlocuire provizorii), începând cu data de 07 februarie 2020 se vor elibera carduri UE duplicat.

Reamintim:

•           pentru eliberarea cardurilor naționale de sănătate duplicat, asigurații achită suma de 15,26 lei. (potrivit Ordinului CNAS nr.98/2015).

•           pentru eliberarea cardurilor europene duplicat, asigurații achită suma de 8,33 lei (Ordinului CNAS  nr. 1151/2019).

Preşedinte Director General,

 ec.Eugenia Vasile

Cele mai citite articole

Cele mai citite articole