Informaţii importante despre armele de autoapărare pe teritoriul României – întrebări şi răspunsuri

de WTA.ro

Persoanele interesate care intenţionează să cumpere arme de autoapărare îşi pun diferite întrebări în ceea ce priveşte condiţiile de obţinere a permisului de port-armă, folosirea armelor de autoapărare în condiţii de deplină siguranţă şi alte întrebări deosebit de importante pentru siguranţa lor şi a celor din jur.

Achiziţionarea muniţiei de către străini de pe teritoriul României – este posibilă?

Conform legislaţiei în vigoare la momentul actual, procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor de persoanele fizice străine este posibilă în condiţiile stabilite de articolul 42 al legislaţiei în acest sens, astfel:

·                 Titularii au dreptul de a purta şi folosi arme de apărare şi pază, vânătoare şi tir şi le pot procura de la armurierii autorizaţi, doar muniţia aferentă armelor înscrise în permisul de armă;

·                 Cantitatea de muniţie care poate fi deţinută de către aceste persoane este de cel mult 50 de cartuşe cu glonţ şi 50 fără proiectil pentru câte o singură armă de fiecare calibru, cel mult 300 de cartuşe pentru câte o singură armă de fiecare calibru din cele pentru care deţin drept de port şi folosire şi cel mult 500 de cartuşe pentru armele de tir;

·                 Persoanele care au arme de apărare şi de pază pot purta asupra lor maxim 12 cartuşe;

Cele mai citite articole

·                 Este interzisă înstrăinarea sau comercializarea şi deţinerea sau folosirea de muniţie degradată sau expirată.

Procurarea şi înstrăinarea armelor neletale

Procurarea şi înstrăinarea armelor neletale este reglementată prin lege, astfel:

·                 Cetăţenii români şi rezidenţi ai statelor membre cu domiciliul sau reşedinţa în România pot procura arme neletale şi muniţia aferentă de la orice armurier şi intermediar care comercializează astfel de arme după obţinerea autorizaţiei de procurare, după notificarea prealabilă a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inspectoratele judeţene de poliţie în a căror raza teritorială îşi au domiciliul şi de Inspectoratul General al Poliţiei Române;

·                 Autorizaţia de procurare a armelor neletale se acordă persoanelor care îndeplinesc condiţiile stipulate de lege şi care nu au fost condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsă pe viaţă sau la pedeapsă cu închisoarea mai mare de un an, nu sunt inculpate în fapte penale, sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical şi nu reprezintă un pericol pentru siguranţa naţională, ordinea publică, viaţă şi integritatea corporală a persoanelor.

Uzul armelor de autoapărare neletale

Uzul unei arme de autoapărare este posibilă de către titularii dreptului de a folosi şi de a purta arme neletale în condiţiile prevăzute de lege sau în caz de legitimă apărare sau de necesitate. Armele de autoapărare neletale pot fi folosite numai în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară.

Procurarea muniţiei pentru armele neletale

Muniţia necesară armelor neletale poate fi procurata în baza permisului de port armă sau a certificatului de deţinător de la armurierii autorizaţi să o comercializeze. În temeiul legii, posesorii de arme neletale pot procura şi deţine un număr maxim de 100 de cartuşe pentru fiecare armă din cele pentru care au drept de folosire şi de port.

Cele mai citite articole

Te-ar putea interesa