Membrii Consiliului Județean Tulcea se întrunesc în ședința ordinară a lunii martie

de WTA.ro

Membrii Consiliului Județean Tulcea se întrunesc în ședința ordinară a lunii martie

Consiliul Judeţean Tulcea se întrunește în şedinţă ordinară în cursul zilei de 27 martie, începând cu ora 10.00, în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”.

Cu excepția proiectelor cu numărul 14 și 21 care sunt inițiate de către Petre Badea, vicepreședintele Consiliului Judeţean Tulcea, restul îi aparțin președintelui Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu.

Cele mai citite articole

Proiectul ordinii de zi este următorul:

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 11 februarie 2020;
 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 14 februarie 2020;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor aeroportuare ce vor fi practicate de Regia Autonomă Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2020;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2020;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea fructelor ce pot fi distribuite preșcolarilor din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, din Județul Tulcea, în anul școlar 2020 – 2021, precum și a măsurilor educative aferente;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 149/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa XII;
 8. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pe anul 2020;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Tulcea;
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului județean nr. 136/2019, cu modificările ulterioare;
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina” aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 174/2017, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Institutului de Cercetări Eco – Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea;
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 12/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea unor trasee şi a orelor din graficele de circulaţie din Programul de transport judeţean rutier de persoane, prin servicii regulate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 95/6/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Tulcea și darea unor spații în administrarea Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea;
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 17/7/29.07.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a terenului piscicol ocupat de Amenajarea piscicolă Periteașca, în suprafață de 1713,85 ha (17.138.596 mp), care aparține domeniului public al Județului Tulcea;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a terenului agricol în suprafață de 1410,5068 ha (14.105.068 mp), situat în Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru, care aparține domeniului public al Județului Tulcea;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a terenului agricol – Lot nr. 4, în suprafață de 1197,0384 ha (11.970.384 mp), situat în Amenajarea agricolă Pardina care aparține domeniului public al Județului Tulcea;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a terenului agricol – Lot nr. 5, în suprafață de 1288,4691 ha (12.884.691 mp), situat în Amenajarea agricolă Pardina, care aparține domeniului public al Județului Tulcea;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a unui teren cu categoria de folosinţă „curţi-construcţii”, situat în Amenajarea piscicolă Lunca, în suprafață de 7.280 mp, care aparține domeniului public al Județului Tulcea;
 22. Diverse.

Cele mai citite articole

Te-ar putea interesa