NEAMȚ: Șofer de betonieră, amendat pentru mizerie (FOTO)

de WTA.ro

NEAMȚ: Șofer de betonieră, amendat pentru mizerie (FOTO)


Un bărbat în vârstă de 62 de ani din Bălțătești, șofer al unei autospeciale pentru transportul betonului, a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 300 de lei, pentru nerespectarea articolului 5, punctul ”c” – HCL 7/2010 (Regulamentul privind buna gospodărire, întreținere, curățenie și estetică în municipiul Piatra Neamț).

Potrivit polițiștilor locali, C.C. a fost surprins pe mai multe artere din Piatra Neamț (str. D. Leonida, Bd. 9 Mai, Gară, str. Bistriței, str. Petru Movilă), la volanul unei betoniere care nu era asigurată corespunzător, împrăștiind astfel beton pe carosabil. 

Ulterior, agenții Poliției Locale Piatra Neamț au somat reprezentanții societății deținătoare a avizului de transport betoane să curețe carosabilul, aceștia din urmă trimițând un utilaj special care a înlăturat betonul scurs din autospecială.

Conform art. 5, pct. ”c” – HCL 7/2010 – pentru respectarea strictă a ordinii și întărirea siguranței în circulație a mijloacelor de transport, păstrarea curățeniei și aspectului corespunzător al acestora, precum și pentru respectarea fluenței circulației și asigurarea condițiilor optime de călătorie, operatorii de transport public și persoanele particulare autorizate să efectueze transportul sunt obligate să asigure încărcarea și etanșarea corespunzătoare a vehiculelor ce efectuează transportul diferitelor materiale, pentru a preîntâmpina împrăștierea lor în timpul transportului și murdărirea sau degradarea domeniilor publice. 

Încălcarea acestui articol se sancționează contravențional cu amendă cuprinsă între 300 și 500 de lei pentru persoane fizice, respectiv 1000 până la 2500 de lei pentru persoane juridice.  

Polițiștii locali reamintesc că potrivit Legii 155/2010  – Legea Poliției Locale,

Art. 9 – În domeniul protecţiei mediului, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;

) supraveghează depozitele de deşeuri aflate în circumscripţia teritorială a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea declanşării unor incendii, cu consecinţe negative pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale;

  b) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

Cele mai citite articole

  c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;

  d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

  e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

  f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;

  g) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

  h) verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

  i) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;

  j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a) – i), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale”.

Post-ul NEAMȚ: Șofer de betonieră, amendat pentru mizerie (FOTO) apare prima dată în Stiri-Neamt.ro.

Cele mai citite articole