NEWS ALERT: CORONAVIRUS. La ONEȘTI s-a întrunit Comitetul Local pentru Situații de Urgență. MĂSURILE LUATE de autorități

de WTA.ro

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Onești s-a întrunit, în această după-amiază, în sala de ședințe a CL, pentru a stabili un set de măsuri în vederea împiedicării răspândirii virusului COVID-19. În momentul de față, a precizat primarul Oneștiului, Nicolae Gnatiuc, nu există în oraș nicio persoană care să fi fost testată pozitiv cu coronavirus.

Vreau ca reacția noastră să fie una promptă, rapidă și profesională. În Onești nu există în acest moment persoane depistate pozitiv ca fiind purtătoare ale virusului COVID-19, ci doar persoane întoarse din Italia, care sunt monitorizate la domiciliu”, a spus primarul Nicolae Gnatiuc.

În cadrul ședinței Comitetului Local pentru Situații de Urgență, la nivelul municipiului Onești au fost dispuse următoarele măsuri:

HOTĂRÂREA nr. 1 / 10.03.2020

Privind măsurile dispuse la nivelul Municipiului Onești de combatere a noului Coronavirus

Comitetul Local pentru Situatii de Urgență constituit în baza Dispozitiei Primarului municipiului Onești nr. 1306/11.12.2019;

Având în vedere prevederile:

  • 12 din Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
  • Hotărârea nr. 6/09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, adresa nr.5551/10.03.2020 a Instituției Prefectului – județul Bacău și adresa nr.MAI – Secretar de Stat nr.9758/10.03.2020

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă măsurile de punere în aplicare la nivelul Municipiului Onești a Hotărârii nr. 6/9.03.2020 emisă de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență.

Art. 2. (1) Toți directorii unităților de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal, post liceal și profesional din Municipiul Onești vor lua măsuri de igienizare si dotare cu materiale igienico – sanitare în perioada suspendării procesului de învățământ (11-22.03.2020), astfel încât reluarea cursurilor să se facă în condiții de siguranță și igienă.

Cele mai citite articole

(2) Se aprobă suspendarea activității creșei din subordinea DGAS Onești în perioada 11-22.03.2020, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației la nivel național.

Art. 3. Managerul Spitalului Municipal “Sf. Ierarh dr. Luca Onesti” va lua măsuri de sistare a stagiilor de practică în unitate ale studenților și cursanților școlilor post liceale sanitare, dacă nu au fost începute anterior datei de 09.03.2020.

Art. 4. (1) Reprezentanții legali ai tuturor unitătilor de alimentatie publica din Municipiul Onesti, precum și furnizorii publici sau privați de transport persoane răspund și asigura ducerea la indeplinire a masurilor de igienizare, dezinfecție frecventă a suprafețelor (ex. în special în zona caselor de marcat cărucioare, cosuri de cumpărături, clanțe usi, etc), instituie măsuri de evitare a aglomerării de persoane, dezinfecția frecventă a habitaclului mijlocului de transport la finalizarea traseului (ex. bare și suporti de sustinere, usi scaune, etc.)

(2) Serviciul Public de Poliție Locală si Poliția municipiului Onești vor informa agenții economici și vor urmări modalitatea de punere în aplicare a masurilor prevăzute la art.4 alin.1 din prezenta hotarare, aplicând sanțiuni în caz de neconformare.

Art. 5. (1) Directia Administrativa va asigura dotarea cu materiale destinate igienei personale la toaletele din Primaria Municipiului Onesti, precum și dezinfecția frecventă a clantelor ușilor, precum și a altor suprafețe expuse (mese conferință, birouri, etc.)

(2) Conducătorii tuturor celorlalte institutiilor publice și private din Municipiul Onești verifica si iau masuri similare celor prevăzute la art.5 alin.1 la nivelul unităților proprii.

(3) Serviciul Public de Poliție Locală si Poliția municipiului Onești vor urmări modalitatea de punere în aplicare a masurilor prevăzute la art.5 alin.1 și 2 din prezenta hotarare, aplicând sanțiuni în caz de neconformare.

Art. 6. (1) Directia Administrativa va lua măsuri de limitarea a accesului în Primaria Municipiului Onesti si instituire a unui Ghiseu Unic de Relatii cu Publicul pentru situatiile urgente, cu caracter de excepție.

(2) Cetățenii vor solicita informații sau consultanță în problemele din aria de competență a Primăriei Onești la telefoanele instituției și adresele de mail oficiale care se regăsesc pe pagina www.onesti.ro.

Art. 7. Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta ia masuri de prevenire, comunicare  si informare a populatiei cu privire la importanța respectării măsurilor de sănătate publică dispuse, asigurand cu sprijinul Biroului Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor din cadrul Primariei Municipiului Onesti și publicarea periodică pe site-ul www.onesti.ro a informatiilor actualizate cu privire la măsurile de combatere a Coronavirusului.

Cele mai citite articole