Ordonanța militară nr. 4: Dozatoare cu dezinfectant + dezinfecție la blocuri, noi reguli pentru cei peste 65 de ani, prețuri plafonate. Vezi toate măsurile

de WTA.ro

Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a emis o nouă ordonanță militară, a patra de la decretarea stării de urgență în România în 16 martie pentru o perioadă de 30 de zile.

* Persoanele peste 65 de ani se vor putea deplasa pentru tratament medical şi în afara intervalului 11.00 – 13.00, perioadă în care acestea au prioritate la cumpărături în magazine. Este permisă deplasarea acestora în afara gospodăriei între orele 20.00 – 21.00 pentru nevoile animalelor de companie. Nu este nevoie în acest caz de declaraţie * Pentru a proteja cetăţenii care locuiesc în blocuri, autorităţile locale, începând din 31 martie, vor monta dispozitive cu soluţii dezinfectante la toate intrările în blocuri şi vor face dezinfecţie pe casa scărilor, lifturi şi spaţiile comune * Interdicţia privind circulaţia în grupuri mai mari de 3 persoane se aplică exclusiv circulaţiei pietonale * În perioada stării de urgență, prețurile la energie electrică și termică, la gaze naturale, salubritate, carburanți și apă nu vor mai putea să crească peste nivelul înregistrat la data emiterii ordonanței. Acestea vor putea doar să scadă, dar sub nicio formă să crească * Cei care sunt în izolare la domiciliu și încalcă regulile intră direct în carantină, urmând să suporte toate cheltuielile pentru carantinare. Cei care nu respectă carantinarea vor intra încă 14 zile în carantină, suportând toate cheltuielile.

ORDONANȚA MILITARĂ NR. 4/29.03.2020

Art. 1 – (1)  Circulaţia persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în exteriorul locuinţei/gospodăriei, este permisă şi în afara intervalului orar 11.00 – 13.00 dacă aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natură medicală, precum tratamentele oncologice planificate, dializă etc. folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susţinătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în situaţiile prevăzute la alin. (1) se prezintă o declaraţie pe propria răspundere completată în prealabil, care trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei, motivul şi locul deplasării, data şi semnătura.

(3) Circulaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), în afara locuinţei/gospodăriei, este permisă şi în intervalul orar 20.00 – 21.00, dacă aceasta se face pentru a asigura nevoile animalelor de companie/domestice doar în proximitatea locuinţei/gospodăriei. Declaraţia pentru acest interval orar nu este necesară atunci când deplasarea se face în acest scop.

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2 – (1) Operatorii economici care comercializează alimente şi produse de strictă necesitate şi care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile dispuse prin ordonanţe militare în perioada stării de urgenţă îşi vor organiza programul de lucru pentru a facilita şi a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalul orar 11.00 – 13.00, limitând, în acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de vârstă.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 30 martie 2020.

Art. 3 – (1) Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea autorităţilor competente, vor fi sancţionate contravenţional conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.

(2) Persoanele care nu respectă condiţiile izolării la domiciliu şi sunt identificate în afara spaţiului de izolare, vor fi sancţionate contravenţional conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.

(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4 – (1) La intrarea în ţară, pentru protejarea propriilor familii, conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone optează pentru carantinare/izolare, dar nu mai mult de 14 zile, în perioada dintre curse, pentru una dintre următoarele modalităţi de protecţie împotriva răspândirii Covid-19:

a) carantinarea în spaţii puse la dispoziţie de către angajator;

b) izolarea la domiciliu împreună cu toate persoanele cu care locuiesc/se gospodăresc, sau singuri, în alt spaţiu locativ disponibil;

c) carantinarea la cerere, în spaţiile puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice, cu suportarea cheltuielilor aferente carantinării.

(2) Opţiunea pentru una dintre modalităţile prevăzute la alin. (1) se materializează prin completarea, de către conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, a unei declaraţii pe propria răspundere prin care îşi asumă una dintre cele 3 variante de carantinare/izolare.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi piloţilor de aeronave şi personalului navigant.

(4) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Art. 5 – (1) Se instituie, pentru o perioadă stabilită de angajator, măsuri de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcţii esenţiale pentru asigurarea funcţionării producţiei, transportului şi distribuţiei energiei electrice şi gazelor naturale, a activităţilor de întreţinere şi mentenanţă a echipamentelor şi instalaţiilor specifice, precum şi a celorlalte activităţi de aprovizionare, respectiv, extracţie, producţie şi procesare a resurselor şi materiilor prime şi/sau semiprocesate energetice necesare funcţionării corespunzătoare Sistemului Energetic Naţional în concordanţă cu prevederile Planurilor proprii de continuitate a activităţilor de bază în cazul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României.

(2) Refuzul izolării preventive de către personalul prevăzut la alin. (1) atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020, ora 12.00.

Art. 6 – (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura montarea de dispozitive cu soluţii dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuinţe situate pe raza unităţii administrativ-teritoriale şi vor dezinfecta periodic lifturile, casa scărilor şi alte spaţii comune.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Art. 7 – (1) Ministerele cu reţea sanitară proprie şi autorităţile administraţiei publice locale care au în subordine sau în coordonare unităţi sanitare vor asigura la cerere spaţii hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi personalului din sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului Covid-19 în rândul cadrelor medicale sau al familiilor acestora.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Art. 8 – (1) În perioada stării de urgenţă preţurile la energie electrică şi termică, gaze naturale, alimentare cu apă, salubritate şi carburanţi nu pot fi majorate peste nivelul practicat la data emiterii prezentei ordonanţe militare, acestea putând fi doar diminuate în funcţie de cerere şi ofertă.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cele mai citite articole

Art. 9 – (1) În perioada în care este instituită starea de urgenţă, alertele sanitare, comunicatele, textele, materialele fotografice şi audio-video cu mesaje de interes public care sprijină măsurile de prevenire a răspândirii Covid-19, guvernamentale şi/sau sponsorizate de către operatorii economici publici sau privaţi, persoane fizice sau organizaţii neguvernamentale, vor fi mediatizate gratuit şi se vor adăuga ca timp suplimentar spaţiului alocat pentru publicitate.

(2) Difuzarea categoriilor de mesaje prevăzute la alin. (1) va fi solicitată radiodifuzorilor sau instituţiilor mass-media de către Grupul de comunicare strategică din cadrul Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă şi se vor identifica în momentul difuzării cu menţiunea „Mesaj de utilitate publică”.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10 – (1) Pe perioada stării de urgenţă se autorizează Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie, Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare şi Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” pentru avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor şi dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea şi combaterea răspândirii, precum şi pentru tratamentul infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11 – (1) Transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, accesul navelor în porturile româneşti, precum şi inspectarea şi operarea navelor se desfăşoară fără restricţii, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a infectării cu CovidD-19, impuse de Ministerul Sănătăţii.

(2) Se interzice accesul piloţilor la bordul navelor maritime şi fluvio-maritime, sosite din zonele de risc roşu sau galbene, dacă nu dispun de echipamentul de protecţie stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12 –  (1) După alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanţa militară nr .2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii Covid-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) Interdicţia privind circulaţia persoanelor într-un grup mai mare de 3 persoane se aplică exclusiv circulaţiei pietonale”.

Art.13 – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei ordonanţe militare:

a) Poliţia Română, Jandarmeria Română şi poliţia locală, pentru măsurile prevăzute la art.1;

b) Poliţia Română, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului şi poliţia locală, pentru măsura prevăzută la art.2;

c) Poliţia Română, Poliţia de Frontieră Română, Jandarmeria Română, poliţia locală, direcţiile de sănătate publică şi conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, pentru măsurile prevăzute la art.3 şi 4;

d) Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, pentru măsura prevăzută la art.5;

e) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, pentru măsurile prevăzute la art.11.

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 1-5 şi art. 11 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Personalul instituţiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.14 – (1) Prezenta ordonanţă militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puţin 2 zile de la data publicării, despre conţinutul prezentei ordonanţe militare.

Declarații de presă la sediul MAI

Declarații de presă la sediul MAI

Publiée par Ministerul Afacerilor Interne, Romania sur Dimanche 29 mars 2020

”Sunt măsuri dure, poate cele mai dure pe care le-a avut România ultimii 30 de ani. Este dureros momentul prin care trecem. E greu să ți se îngrădească unele drepturi și ca libertatea să depindă de o declarație, dar, nerespectându-le, putem ajunge la adevărate tragedii. Vă asigur că măsurile dispuse se vor ridica sau relaxa atunci când suntem convinși că s-a limitat răspândirea acestui cumplit virus, lucru realizabil doar dacă respectăm distanţarea social. Ne aflăm în fața unui examen greu, care se întinde pe o perioadă încă necunoscută. Pentru a putea avea în cel mai scurt timp rezultate trebuie să facem ceea ce este permis, trebuie să conștientizăm că starea de fapt este extrem de serioasă”, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela.

Secretarul de stat Raed Arafat a anunțat că personalul de specialitate din zona medicală, angajați ai unităților sanitare publice pot fi delegați la alte unități medicale publice. Personalul medical nu poate refuza detașarea sau delegarea. Dacă deplasarea se face în altă localitate decât cea de domiciliu, autoritățile publice au obligația de a asigura cazarea. Refuzul unui pacient cade sub incidența penală. Managerii și medicii sunt atenționați că pacienții nu pot fi refuzați pentru că nu există confirmare sau infirmare de Covid-19.

Ordonanțele militare 1/17.03.2020, 2/21.03.2020 și 3/24.03.2020: Pe scurt, măsurile care vă afectează în mod direct

Sunt închise restaurantele, cafenelele, terasele, barurile, restaurantele hotelurilor (este permisă doar servirea produselor alimentare prin drive-in, room-service sau livrare la client), cabinetele stomatologice (se tratează doar urgențele) și centrele comerciale / mall-urile (deschise doar magazinele alimentare, veterinare, farmaceutice, de optică medicală).

Sunt suspendate toate activităţile culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spaţii închise (săli de cinema, teatre, slujbe religioase cu public, săli de fitness, saloane de înfrumusețare și îngrijire personală precum frizerii, saloane de cosmetică, saloane de coafură, cazinouri și alte săli de jocuri de noroc, case de pariuri).

Sunt interzise evenimentele care presupun participarea a peste 100 de persoane în spații deschise. În cazul evenimentelor în spații deschise care presupun prezența a maximum 100 de persoane, trebuie luate măsuri care să asigure distanţa de minimum 1 metru între participanţi.

Se pot oficia slujbe religioase în lăcașurile de cult, de către preoți, fără accesul publicului (se pot transmite online). La actele liturgice cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări) pot participa maximum 8 persoane. Este permisă împărtășirea credincioșilor bolnavi la domiciliul acestora.

Este interzisă deplasarea grupurilor (mai mult de 3 persoane care nu locuiesc împreună).

Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții: în interes profesional; pentru asigurarea de bunuri; pentru asistență medicală de urgență; motive justificate precum însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, deces al unui membru de familie; deplasările scurte în apropiere pentru activitate fizică individuală și pentru nevoile animalelor de companie; în scopul donării de sânge, în scop umanitar sau de voluntariat; pentru realizarea de activități agricole; pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani este permisă numai în intervalul orar 11.00 – 13.00, din motivele menționate, cu excepția deplasărilor în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole.

Pentru verificarea motivului deplasării angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator, iar celelalte persoane prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Documentele eliberate de autoritățile publice și care expiră pe perioada stării de urgență pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.

Cum puteți completa și salva direct pe telefon/calculator declarația și adeverința

Cele mai citite articole

Te-ar putea interesa