Parcul Șipote și Păduricea Zamca vor fi incluse în Registrul local al spațiilor verzi din Suceava. Primarul Ion Lungu a inițiat o hotărâre în acest sens deși Guvernul nu a aprobat încă transferul acestora la municipalitate. El invocă un aviz al Romsilva emis pentru adoptarea unei Hotărâri de Guvern

de WTA.ro

Parcul Șipote și Păduricea Zamca vor fi incluse în Registrul local al spațiilor verzi din Suceava. Primarul Ion Lungu a inițiat o hotărâre în acest sens deși Guvernul nu a aprobat încă transferul acestora la municipalitate. El invocă un aviz al Romsilva emis pentru adoptarea unei Hotărâri de Guvern

Primarul Sucevei, Ion Lungu, propune Consiliului Local Suceava să
adopte o hotărâre prin care Parcul Șipote și Păduricea Zamca să fie incluse în
Registrul local al spațiilor verzi din municipiul Suceava deși cele două
suprafețe de pădure-parc nu au fost încă transferate din proprietatea Romsilva
în cea a municipiului Suceava prin Hotărâre de Guvern, cum prevede legislația
în vigoare.

Ion Lungu fundamentează acest proiect de hotărâre cu un aviz al Romsilva
emis în 19 noiembrie 2019 în vederea elaborării și promovării unei Hotărâri de
Guvern prin care să se realizeze transferul celor 143,950 hectare reprezentând suprafața
cumulată a Parcului Șipote și Păduricii Zamca.

În referatul de aprobare, inițiatorul proiectului de hotărâre,
primarul Ion Lungu, arată că în conformitate cu dispozițiile Legii privind
reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane au fost
stabilite sarcini și atribuții pentru autoritățile administrației publice
locale privind obligația realizării evidenței spațiilor verzi de pe teritoriul
unității administrative, prin constituirea registrului local al spațiilor
verzi.

El arată că Registrul local al spațiilor verzi din Municipiul
Suceava s-a aprobat în data de 29.03.2018 prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului
Suceava și cuprinde date, informații și planuri privind terenurile definite ca spații
verzi și terenuri degradate, posibil a fi reabilitate ca spații verzi, în
sistem informațional de tip GIS.

Cele mai citite articole

Primarul explică în document că în vederea gestionării corespunzătoare
a potențialului spațiilor verzi, a creșterii calității factorilor de mediu și a
stării de sănătate a populației, municipiul Suceava își propune reconversia și
refuncționalizarea terenurilor degradate, precum și preluarea unor noi
suprafețe de teren în categoria spațiilor verzi.

„Astfel, potrivit dispozițiilor prevăzute în Legea nr.220/2018
privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I functională –
vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al
statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în
domeniul public al unor unități administrativ – teritoriale, pădurile
constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan și pădurile
special amenajate în scop recreativ (păduri- parc) pot fi  incluse în domeniul public al unității
administrativ-teritoriale”, arată primarul.

Ion Lungu precizează că în acest sens, Consiliul Local al
Municipiului Suceava a adoptat HCL nr. 315 din 12.11.2019 privind înaintarea către
Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind
transmiterea, cu titlu gratuit, a unor suprafețe de fond forestier din grupa I
funcțională – vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa
1.4.b – păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan
și subgrupa 1.4.a – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri parc)
din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor
– Romsilva, în domeniul public al Municipiului Suceava  și în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Suceava.

În aceste condiții, primarul propune includerea celor 143,9 ha de
pădure în Registrul local al spațiilor verzi.

The post Parcul Șipote și Păduricea Zamca vor fi incluse în Registrul local al spațiilor verzi din Suceava. Primarul Ion Lungu a inițiat o hotărâre în acest sens deși Guvernul nu a aprobat încă transferul acestora la municipalitate. El invocă un aviz al Romsilva emis pentru adoptarea unei Hotărâri de Guvern appeared first on NewsBucovina.

Cele mai citite articole