Primăria Năvodari, informații privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță

de WTA.ro

Primăria Năvodari anunță că, în anul școlar 2019-2020, tichetele sociale pentru grădiniță se acordă copiilor înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar și care fac parte din familii defavorizate, al căror venit lunar pe membru de familie este de până la 284 lei.

Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei precizează că viitorii beneficiari ai tichetelor sociale pentru grădiniță pot depune dosarele până pe data de 20 a fiecărei luni.

Ei trebuie să prezinte următoarele documente: actele de identitate ale membrilor familiei, dovada veniturilor realizate de familie, adeverința eliberată de unitatea de învățământ preșcolar (grădiniță), dosar cu șină.

Tichetele au valoarea de 50 lei și se acordă lunar, în perioada septembrie-iunie, cu condiția prezenței zilnice a copiilor la grădiniță, exceptând absențele motivate, care pot fi de două feluri:
-absențe medicale – motivate, pentru care părinții trebuie să aducă scutiri medicale corespunzătoare perioadei în care copiii au lipsit;
-învoiri – cei mici pot fi învoiți de părinți maximum trei zile pe lună, cu condiția anunțării cadrelor didactice.

Cele mai citite articole

Tichetele sociale pot fi utilizate pentru achiziționarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte și/sau a rechizitelor.

În scopul stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate și al creșterii accesului la educație a acestora, prin Legea 248/2015 s-a instituit stimulentul educațional, sub forma de tichete sociale.

Mai multe informații despre acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță în noul an școlar 2019-2020 se pot obține la sediul Direcției Asistență Socială Năvodari – Str. Sănătății, nr. 2 (lângă Serviciul de Taxe și Impozite Locale) sau la nr. de telefon 0241/760 822.

Sursa: Primăria Năvodari

Cele mai citite articole