Primăria Năvodari organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

de WTA.ro

Primăria Năvodari organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

-1 post – îngrijitor vârstnici la domiciliu – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat și curs de calificare cu diplomă în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice la domiciliu – Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice – Direcția Asistență Socială;

-1 post – asistent social debutant – studii superioare absolvite cu diplomă de licență (sau adeverință echivalentă) în domeniul asistenței sociale, dovada înscrierii în cadrul CNASR (Colegiul Național al Asistenților Sociali din România), vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară – Centrul de Zi pentru Persoane în Vârstă – Direcția Asistență Socială.

Concursul se organizează la sediul Primăriei, astfel:

– 20.01.2020, ora 10.00- proba scrisă ;

– interviul va avea loc în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Cele mai citite articole

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de la data de 20.12.2019 până la data de 09.01.2020, inclusiv.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, actualizată.

Condițiile generale și specifice de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul Primăriei Orașului Năvodari și pe site-ul Primăriei Orașului Năvodari www.primaria-navodari.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Năvodari și la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane – telefon 0241/761603 sau 0241/760353.

Sursa: Primăria Năvodari

Cele mai citite articole