Repartiția și alte amănunte legate de locuințele ANL pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii sunt dezbătute în următoarea ședință de Consiliu Județean Tulcea

de WTA.ro

Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Tulcea au primit spre analiză și avizare, proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea convocată pentru data de 31 ianuarie.

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea sunt următoarele proiecte de hotărâri:​

Comisia pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Tulcea din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe anul 2020, precum și pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumele defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anii 2021- 2023; (poziția nr. 2 de pe proiectul ordinii de zi )
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 13/2019 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa IV; (poziția nr. 3 de pe proiectul ordinii de zi )
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa X; (poziția nr. 4 de pe proiectul ordinii de zi )
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; (poziția nr. 5 de pe proiectul ordinii de zi )
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa XI; (poziția nr. 6 de pe proiectul ordinii de zi )
 6. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al judeţului Tulcea; (poziția nr. 9 de pe proiectul ordinii de zi )
 7. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Tulcea; (poziția nr. 10 de pe proiectul ordinii de zi )
 8. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Tulcea în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea în vederea aprobării achiziţionării serviciilor juridice în litigiile de muncă cu Sindicatul Liber al R. A. Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea; (poziția nr. 11 de pe proiectul ordinii de zi )

Cele mai citite articole

II. Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism; (poziția nr. 8 de pe proiectul ordinii de zi )
 2. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al judeţului Tulcea; (poziția nr. 9 de pe proiectul ordinii de zi )
 3.  Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Tulcea în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea în vederea aprobării achiziţionării serviciilor juridice în litigiile de muncă cu Sindicatul Liber al R. A. Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea; (poziția nr. 11 de pe proiectul ordinii de zi )

III. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi turism 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 13/2019 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa IV; (poziția nr. 3 de pe proiectul ordinii de zi )
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa X; (poziția nr. 4 de pe proiectul ordinii de zi )
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; (poziția nr. 5 de pe proiectul ordinii de zi )
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa XI; (poziția nr. 6 de pe proiectul ordinii de zi )
 5. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care va funcţiona în judeţul Tulcea, în anul şcolar 2020 – 2021; (poziția nr. 7 de pe proiectul ordinii de zi )

IV. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 13/2019 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa IV; (poziția nr. 3 de pe proiectul ordinii de zi )
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa X; (poziția nr. 4 de pe proiectul ordinii de zi )
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; (poziția nr. 5 de pe proiectul ordinii de zi )
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa XI; (poziția nr. 6 de pe proiectul ordinii de zi )
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism; (poziția nr. 8 de pe proiectul ordinii de zi )
 6. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al judeţului Tulcea; (poziția nr. 9 de pe proiectul ordinii de zi )
 7. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Tulcea; (poziția nr. 10 de pe proiectul ordinii de zi )
 8. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Tulcea în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea în vederea aprobării achiziţionării serviciilor juridice în litigiile de muncă cu Sindicatul Liber al R. A. Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea; (poziția nr. 11 de pe proiectul ordinii de zi )

Cele mai citite articole