Zilele USV 2020| 30 de ani de la transformarea Institutului de Subingineri în Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

de WTA.ro

Istoria învățământului superior la Suceava, care
începe odată cu crearea, în anul 1963, a Institutului Pedagogic de 3 ani, o
continuare firească a eforturilor de perpetuare şi de îmbogăţire a tradiţiilor
culturale şi de învăţământ formate de-a lungul secolelor de şcolile domneşti
din nordul Moldovei, de Academia de la Putna, Institutul Teologic şi
Universitatea din Cernăuţi, marchează o etapă de importanță majoră în anul
1990, când Institutul de Subingineri de la Suceava se transformă  în Universitatea „Ștefan cel Mare” din
Suceava (USV).

            Această
etapă, începută pe 7 martie 1990, considerată cea de-a IV-a în parcursul
instituției, a însemnat, în principal, consolidare academică, diversificare
didactică şi dezvoltare ştiinţifică, alături de afirmare pe plan intern şi
internaţional, urmărind obiective precum: individualizarea, flexibilizarea
funcţională, marketizarea instituţională, sporirea capacităţii de integrare
internaţională sau utilizarea noilor tehnologii de comunicare.

            În
acest an, programul manifestărilor dedicate aniversării a 30 de ani de la
transformarea Institutului de Subingineri în Universitatea „Ștefan cel Mare”
din Suceava, desfășurate sub genericul Zilele
USV
, cuprinde o serie de evenimente dedicate studenților, absolvenților,
cadrelor didactice, dar și întregii comunități locale.

            Zilele USV debutează joi, 5
martie, ora 08:00, cu Expoziția de fotografie Itinerare geografice, organizată de Departamentul de Geografie al
Facultății de Istorie și Geografie (responsabil: lector univ. dr. Dinu Iulian
Oprea, parter, corp E). Începând cu ora 12:00, Biblioteca USV organizează o
serie de manifestări sub titlul de Biblioteca
universitară – spațiu al dialogului cultural și științific
: Cititorii scriu și recită – invitat: Ana
Maria Antonesei, masterand FLSC, an II; Lansare de carte – Nu știu…, autor Marian-Florin Morariu, student FDSA, anul I  (prezintă: Ana Maria Antonesei); Deschiderea
Cărții de Onoare a Bibliotecii USV (Sala de lectură cu Publicații tehnico-economice,
Corp E, etaj I).

Cele mai citite articole

            Vineri,
6 martie, va avea loc Ședința festivă
dedicată evenimentului aniversar, începând cu ora 9:00, în Aula Magna din
corpul A, urmând ca din programul zilei să facă parte și: Simpozionul ALMA
MATER SUCEVENSIS, ediția XX, organizat de Departamentul de Științe Umane și
Social-Politice al Facultății de Istorie și Geografie (ora 10:30, Sala
E210/E223, corp E), Procesul simulat,
organizat de Facultatea de Drept și Științe Administrative, în colaborare cu
ELSA (ora 11:00, Aula Magna, corp A). Începând cu ora 12:00, în Sala de lectură
cu Publicații tehnico-economice, Corp E, etaj I, Biblioteca USV organizează
evenimentul  Omul și Cartea, avându-l drept invitat de onoare pe prof. univ. dr.
ing. Mihai Grămăticu (USV), și invitați speciali pe prof. univ. dr. ing. Vasile
Puiu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, și prof. univ. dr. Vasile
Crăciun, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. De asemenea, de la
ora 14:00, în Aula din corpul E, Facultatea de Științe ale Educației
aniversează 20 de ani prin intermediul evenimentului Întâlnire între generații.

            Zilele
USV se încheie sâmbătă, 7 martie, cu două manifestări: Activitatea de formare
intitulată Marketing educațional. A fi
sau a avea
, organizată de Biblioteca USV, conf. univ. dr. Alexandru Nedelea
și asist. univ. dr. Costel-Ioan Cioban (intervalele orare 09.00 – 11.30 și
14.00 – 17.00,  Aulă, corp E) și lansarea
volumului „Politicile SUA, Germaniei și Rusiei în spațiul românesc
(1990-2018)”, autor conf. univ. dr. Florin Pintescu, care va fi prezentat de
prof. univ. dr. Ștefan Purici și lector. univ. dr. Marcela Șlusarciuc.
Organizatorii acestui eveniment sunt Biblioteca USV și Facultatea de Istorie și
Geografie (ora 11:30, Aula, corp E).

The post Zilele USV 2020| 30 de ani de la transformarea Institutului de Subingineri în Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava appeared first on NewsBucovina.

Cele mai citite articole