Cine poate fi prosumator?

de WTA.ro

Legea 220/2008 definește prosumatorul ca fiind clientul final care îşi desfăşoară activităţile în spaţiul propriu situat într-o zonă determinată sau în alte spaţii aflate în imediata proximitate şi care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă şi care poate stoca şi vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidenţială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în acelaşi sistem de distribuţie închis, cu condiţia ca, în cazul consumatorilor autonomi noncasnici de energie din surse regenerabile, aceste activităţi să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară.Copiază HTML Copiază textul

Cu alte cuvinte un prosumator este clientul casnic sau noncasnic care utilizează o centrală fotovoltaică pentru consumul propriu, iar surplusul de energie este livrat în rețea.

Prosumatorii care dețin sisteme de panouri fotovoltaice cu puteri instalate de cel mult 400 kW pe loc de consum și care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pot vinde, prin mecanismele de compensare sau regularizare prevăzute prin lege, energia electrică produsă, către furnizorii de energie cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, în calitate de consumatori finali.

Cele mai citite articole

Compensarea cantitativă dintre energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică se aplică prosumatorilor persoane fizice și juridice care dețin centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum.

Regularizarea financiară dintre energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică se aplică prosumatorilor persoane fizice și juridice care dețin centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de peste 200 kW, dar nu mai mult de 400 kW pe loc de consum.

Companiile mici și mijlocii (IMM) și operatorii economici din domeniul HORECA pot accesa finanțare nerambursabilă de până la 100.000 euro/beneficiar (100% nerambursabil) pentru:

  • Instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică pentru consum propriu, cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp;
  • Și cel puțin o stație de încărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare.

prin programul Electric Up.

Cele mai citite articole

Te-ar putea interesa